Facebook

Vyhnanství - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vyhnanství.

Význam: Vyhnanství je stav, ve kterém je člověk donucen opustit svou domovinu a žít jinde.

vystěhování

Vystěhování je přesun obyvatel nebo společnosti z jednoho místa na jiné.

vystěhovalectví

Vystěhovalectví je pojem označující proces přesídlení obyvatel, kteří opouštějí svou domovskou zemi, aby se usadili jinde.

imigrace

Imigrace je proces přesunu lidí z jednoho státu do jiného, aby tam žili a pracovali.

přistěhovalectví

Přistěhovalectví je pojem označující procesy a jevy související s pohybem lidí mezi jednotlivými státy.

exil

Exil je stav nebo zkušenost, kdy jste nuceni odejít ze svého domovského prostředí a žít jinde.

vystěhovalci

Lidé, kteří se vydávají za lepším životem do jiné země nebo oblasti, se nazývají vystěhovalci.

emigranti

Emigranti jsou lidé, kteří se snaží opustit svou zemi a usadit se jinde.

uprchlíci

Uprchlíci jsou osoby, které opustily svůj domov z politických, ekonomických nebo jiných důvodů a hledají bezpečí v jiných zemích.

běženci

Běženec je osoba, která opustila svou domovskou zemi kvůli politickému, ekonomickému nebo osobnímu ohrožení.

emigrace

Emigrace je odchod osob ze země za účelem usadit se na jiném místě.

Podobná synonyma

vystěhování (menšin)

Vystěhování je proces, při kterém se národnostní nebo etnické menšiny přesunou do jiné země nebo oblasti.