Facebook

Vystěhování (menšin) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vystěhování (menšin).

Význam: Vystěhování je proces, při kterém se národnostní nebo etnické menšiny přesunou do jiné země nebo oblasti.

odsunutí

Odsunutí je proces násilného přesídlení obyvatel z jejich domovské země do jiných zemí.

odsunování (vojska)

Odsunování je proces, při kterém se vojska přesouvají z jednoho místa na jiné, aby se zabránilo boji nebo dokončení vojenské mise.

přísun

Přísun je dodávka něčeho (např. zboží, informací, energie) do určitého místa nebo systému.

vyhnání

Vyhnání je akce, při které je někdo odmítnut, vyhozen nebo vyhnán z místa, kde se nachází.

Podobná synonyma

druh vojska

Druh vojska je specifické označení pro jednotlivé části ozbrojených sil, jako je armáda, námořnictvo a letectvo.

pochod (vojska)

Pochod je vojenský pohyb jednotek po cestě, který má za cíl přesunout vojáky na místo určení.

odsunutí (termínu)

Odsunutí je proces vystěhování velkého počtu lidí, obvykle v rámci politického nebo etnického konfliktu.