Facebook

Vymýtit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vymýtit.

Význam: Vymýtit znamená úplně odstranit, zbavit čeho, vyhnat, vyhladit.

vysekat (les)

Vysekat les znamená ořezat nebo odstranit dřeviny, aby se zvětšil lesní prostor.

vykácet (les)

Vykácet les znamená odstranit všechny stromy ať už mechanickým, nebo chemickým způsobem.

vysekat

Vysekat znamená odříznout, vyříznout nebo vyřezat předmět či tvary z určitého materiálu.

odstranit <co>

Odstranit: zbavit se, zrušit, zahodit, vyřadit.

vyhubit

Vyhubit znamená úplně zničit nebo vyhladit něco nebo někoho.

vyhladit

Vyhladit znamená odstranit nerovnosti a vyhlazovat, aby byla plocha rovná a hladká.

Podobná synonyma

odstranit

Odstranit znamená zbavit se něčeho, odstranit něco, co je nežádoucí nebo zbytečné.

odstranit (vládu)

Odstranit vládu znamená ukončit její mocenskou pozici a zbavit ji pravomoci.

vykácet

Vykácet znamená odstranit stromy a keře z konkrétní oblasti.

odstranit (fouknutím)

Odstranit fouknutím znamená odstranit něco pomocí proudění vzduchu, například pomocí vysavače nebo foukání.

odstranit (důkazy)

Odebrat, zničit nebo odstranit všechny důkazy.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.

odstranit (víko)

Odebrat, uvolnit, sundat, zbavit se.

odstranit (z paměti)

Vymazat z paměti, odstranit, eliminovat.

odstranit všechny chyby

Odstranit: napravit všechny chyby a nedostatky, aby byl výsledek dokonalý.

odstranit (nápis)

Vymazat, zrušit, odstranit.

vyhubit (národ)

Vyhubit znamená fyzicky zničit nebo zabít veškeré členy daného národa.

odstranit (stopy)

Odstranit znamená odstranit stopy, tedy všechny zbytky nebo dokonce zcela zničit.

vykácet (stromy)

Vykácení znamená odstranit, kácením či jiným způsobem zlikvidovat stromy.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

odstranit (z funkce)

Odstranit znamená úplně odstranit, zrušit nebo zbavit se něčeho.

vyhubit (vosy)

Zničit úplně, vyhladit.

trháním odstranit (zuby)

Trháním zubů se rozumí jejich odstranění pomocí lékařských nástrojů.

vyhladit z paměti <co>

Vymazat z paměti, zapomenout.

vysekat (díru)

Vysekání je technika úpravy materiálu pomocí nástroje, která vytváří díry, výřezy, drážky nebo plochy.