Facebook

Vyhubit (národ) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyhubit (národ).

Význam: Vyhubit znamená fyzicky zničit nebo zabít veškeré členy daného národa.

uhladit <co>

Uhladit: vyrovnat, vylepšit, zjemnit nebo zglajchšaltit.

upravit

Upravit znamená měnit, přizpůsobovat nebo přepracovávat něco tak, aby se zlepšilo nebo bylo vhodné.

narovnat

Urovnat, uspořádat do pořádku; přizpůsobit se požadovaným standardům; vyrovnat a zajistit dobrou organizaci.

vymýtit

Vymýtit je synonymem pro odstranění, vyhnání nebo vymizení.

rozdrtit

Rozdrtit znamená úplně rozmačkat, zničit nebo změnit co nejvíce, co je možné.

zničit

Zničit: rozdrtit, zruinovat, zlikvidovat, zahubit, způsobit destrukci.

Podobná synonyma

uhladit

Uhladit znamená vyrovnat nebo zhluboka zaoblit, aby se dosáhlo hladkého povrchu.

rozdrtit <koho>

Rozdrtit znamená fyzicky přemoci člověka silou nebo jeho psychiku.

zničit <co>

Zničit: fyzicky či psychicky zničit či destruovat; poškodit nebo zmařit.

uhladit (text)

Uhladit znamená zbavit něčeho nerovností a vyhlazovat povrch; také znamená zklidnit situaci, vyřešit něco.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

upravit (tok)

Upravit tok znamená měnit směr, intenzitu nebo hloubku toku, aby odpovídala potřebám.

narovnat (zlomeninu)

Urovnat, uspořádat, uspořádat do pořádku.

rozdrtit (balvan)

Rozdrtit balvan znamená buď jeho fyzické rozdrcení, nebo jeho rozbití na menší kousky.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

narovnat se

Narovnat se znamená uspořádat svůj život, vyřešit staré problémy a začít se chovat zodpovědně.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

narovnat (záda)

Narovnat záda znamená držet se vzpřímeně, aby byly vyrovnané ramena, záda rovná a hlavu vyváženou.

upravit <co>

Změnit nebo přizpůsobit tak, aby odpovídalo určitým požadavkům.

zničit (výbuchem)

Zničit: zcela zničit, zničit úplně, zničit výbuchem.

upravit se

Přizpůsobit se, změnit se, aby se vyhovělo daným podmínkám, pravidlům nebo okolnostem.

zničit (požár)

Zničit: zcela zničit, zlikvidovat, zmařit; v případě požáru: způsobit značnou materiální škodu.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.

zničit se

Zničit se znamená úmyslně se zbavit života nebo způsobit si fyzické nebo psychické újmu.