Facebook

Vymoci - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vymoci.

Význam: Vymoci znamená donutit někoho, aby vám něco poskytl nebo udělal, použitím nátlaku nebo síly.

vynutit <co>

Vynutit = donutit, násilím vymoci.

prosadit

Prosadit znamená dosáhnout požadovaného cíle, obvykle přes odpor a překážky.

Podobná synonyma

prosadit <co>

Uvést do praxe, dotáhnout do konce.

vynutit <co z koho>

Vynutit: donutit někoho k činu nebo akci, kterou by jinak neučinil.

prosadit se <v čem>

Prosadit se znamená uspět nebo dosáhnout úspěchu ve všech oblastech činností.

prosadit se

Prosadit se znamená dosáhnout úspěchu a získat uznání v oblasti lidských aktivit.

vynutit

Vynutit: nutit někoho, aby učinil něco, co by jinak neudělal.

vynutit (přiznání)

Vynutit znamená násilím nebo tlakem dosáhnout požadovaného cíle, např. přinutit někoho k vyslovení něčeho, co nechtěl říci.

vynutit si <co>

Vynutit si: získat něco tím, že se tvrdě prosadíte.