Facebook

Vykrmit - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vykrmit.

Význam: Vykrmit je poskytnout jídlo nebo potravu, obvykle zvířatům.

učinit tučným

Učinit tučným znamená zvýraznit slova nebo části textu silnějším řezem a tmavší barvou.

zkrmit

Zkrmit znamená podat někomu nebo něčemu potravu nebo jinou látku, která je potřebná k přežití.

Podobná synonyma

učinit závislým <na čem>

Učinit závislým: způsobit, že někdo bude záviset na čemkoli.

učinit

Učinit: provést činnost, aby se dosáhlo určitého cíle.

učinit zdravým

Uzdravit, obnovit zdraví, obnovit zdravé stavy.

učinit závěr

Dospět k závěru, vyvodit závěry z dostupných informací.

učinit <co s čím>

Učinit: vykonat určitou činnost, aby se něco dosáhlo nebo aby se něco vytvořilo.

učinit <co pro koho>

Učinit: vykonat něco pro někoho; uskutečnit, uskutečnit činnost, aby se něco splnilo.

učinit útulným

Provést úpravy a změny, aby se z prostoru udělal útulný a pohodový.

učinit prognózu

Učinit prognózu je předpovědět budoucí vývoj nebo výsledek.

učinit krok (vpřed)

Udělat krok (vpřed) znamená podniknout jakoukoli akci pro dosažení cíle nebo vykonání úkolu.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

učinit nedotknutelným

Zaručit absolutní imunitu, ochránit před zákonem, nebo porušením.

učinit méně hodnotným

Snížit hodnotu; devalvovat.

učinit možným

Učinit možným: realizovat, uskutečnit, zajistit, usnadnit.