Facebook

Učinit méně hodnotným - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu učinit méně hodnotným.

Význam: Snížit hodnotu; devalvovat.

zneplatnit (průkaz)

Zneplatnit znamená omezit platnost něčeho, např. průkazu.

devalvovat (měnu)

Snížit hodnotu měny, aby bylo dosaženo hospodářského oživení a tím i zvýšení zahraničního obchodu.

revalvovat

Revalvovat znamená obnovit, opravit nebo modernizovat něco, co je staré nebo poškozené.

Podobná synonyma

menu

Menu je seznam nabízených jídel a nápojů ve restauraci nebo jiném podniku.

průkaz

Průkaz je doklad osoby nebo věci, který je určený pro potvrzení identifikace nebo prokázání nároku.

průkaz (studentský)

Průkaz je doklad o tom, že jsme studentem a máme právo na výhody jako je sleva na cestování a vstupenky do kulturních a volnočasových akcí.

úřední průkaz (cestovní)

Úřední průkaz (cestovní): doklad osoby oprávněné k průchodu státních hranic a umožňující cestovat po zahraničí.

zneplatnit

Omezit platnost nebo účinnost něčeho tak, aby to již neplatilo nebo nebylo platné.

padělaný (průkaz)

Padělaný průkaz je kopírovaný dokument, který je vytvořen s cílem napodobit nějaký legální dokument nebo certifikát.