Facebook

Zkrmit - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu zkrmit.

Význam: Zkrmit znamená podat někomu nebo něčemu potravu nebo jinou látku, která je potřebná k přežití.

učinit tučným

Učinit tučným znamená zvýraznit slova nebo části textu silnějším řezem a tmavší barvou.

Podobná synonyma

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.

učinit <co pro koho>

Učinit: vykonat něco pro někoho; uskutečnit, uskutečnit činnost, aby se něco splnilo.

učinit

Učinit znamená provedení činnosti nebo akce, aby se dosáhlo nějakého cíle.

učinit <co s čím>

Učinit: vykonat určitou činnost, aby se něco dosáhlo nebo aby se něco vytvořilo.

učinit útulným

Učinit místo útulným: vytvořit příjemné a pohodlné prostředí.

učinit možným

Učinit možným: realizovat, uskutečnit, zajistit, usnadnit.

učinit závislým <na čem>

Učinit závislým: způsobit, že někdo bude záviset na čemkoli.

učinit nedotknutelným

Zaručit absolutní imunitu, ochránit před zákonem, nebo porušením.

učinit závěr

Dospět k závěru, vyvodit závěry z dostupných informací.

učinit zdravým

Uzdravit, obnovit zdraví, obnovit zdravé stavy.

učinit prognózu

Učinit prognózu je předpovědět budoucí vývoj nebo výsledek.

učinit krok (vpřed)

Udělat krok (vpřed) znamená podniknout jakoukoli akci pro dosažení cíle nebo vykonání úkolu.

učinit méně hodnotným

Snížit hodnotu; devalvovat.