Facebook

Vyčistit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vyčistit.

Význam: Vyčistit - odstranit nečistoty, znečištění či nepořádek, zbavit se odpadu, zbavit se nežádoucích látek.

očistit <co>

Očištění: odstranit nečistoty, odstranit znečištění, vyčistit.

vycídit

Vycídit je vyhledávat, hledat, pátrat, vyšťourávat informace; skryté, zamlžené nebo tajné.

ozdravit (poměry)

Uzdravit, obnovit poměry a odstranit příčiny problémů; získat prospěch pro všechny zúčastněné strany.

udělat pořádek

Uspořádat a zařadit věci tak, aby bylo vše přehledné a usnadnilo se orientace.

umazat <co>

Smazat, odstranit, zničit.

ušpinit

Ušpinit znamená nečistit, zašpinit nebo znečistit.

zašpinit

Znehodnotit či znečistit něčí osobu, věc, činnost či jinak poškodit jejich čest.

znečistit

Znečistit znamená způsobit škodu nebo poškodit čistotu něčeho přidáním cizích látek nebo odstraněním užitečných látek.

vyplnit (maltou)

Vyplnit je znamenat doplnit nebo doplnit něco, například formulář, dotazník nebo něco jiného.

zaplnit

Naplnit, vyplnit, dosáhnout nebo dovést cožkoli až do úplnosti; úplně naplnit.

zakrýt (barvou)

Zakrýt (barvou) znamená pokrýt nebo překrýt něco barvou, aby se změnilo jeho vzhled.

překrýt

Překrýt znamená zakrýt, překrýt, překrýt nebo překrýt něco něčím jiným.

Podobná synonyma

potřísnit (barvou)

Potřísnit znamená pokrýt, přetřít či obalit něco (často malými kapkami) barvou.

udělat se

Udělat se: odchýlit se od správného jednání, obecně provést špatnou nebo nevhodnou akci.

udělat úpadek

Úpadek je velký pokles nebo úbytek čeho. Může to být například finanční situace, pracovní výkon nebo zdraví.

zašpinit se

Pokazit si svou čest, důstojnost nebo reputaci něčím nevhodným nebo špatným.

udělat felaci

Oralní sex v podobě líbání a kouření penisu.

udělat <co>

Provést, realizovat nebo uskutečnit danou činnost.

udělat si

Uskutečnit si svůj sen, zařídit si věci, dát do pořádku, obstarat něco, co si přejete.

dělat pořádek

Usporádání, uklizení a čištění, aby vše bylo na svém místě a v pořádku.

zakrýt

Zakrýt znamená zakrývat, stírat nebo tajit; skrývat nebo zahalovat.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

očistit

Očistit znamená odstranit nečistoty nebo nežádoucí látky a učinit něco čistým a čistým.

poměry

Poměry jsou vztahy mezi lidmi, věcmi, skupinami nebo organizacemi; mohou být dobré nebo špatné, přátelské nebo nepřátelské.

pořádek

Pořádek je uspořádání věcí tak, aby vyhovovalo nějakému určenému účelu nebo konceptu. Jde o princip organizace ve fyzickém, psychickém nebo sociálním prostředí.

udělat (práci)

Provést práci, přesně a důsledně, aby byla zákazníkovi ku prospěchu.

zaplnit <co>

Zaplnit: doplnit požadovaný objem či množství, naplnit čímž se dosáhne požadovaného stavu.

očistit se

Očistit se znamená odstranit zločin, čistit svou pověst nebo vyčistit prostředí.

udělat

Udělat: vykonat, provést, zrealizovat, uskutečnit.

očistit (vodou)

Očistit vodou znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu, aby byl zcela čistý a čistý.

zaplnit se

Naplnit se, dosáhnout úplnosti nebo naplnění. Být naplněn čímsi, dokončit nebo naplnit úkol, místo nebo situaci.

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

ušpinit <co>

Ušpinit: znečistit, zašpinit, pokazit.

vyplnit

Vyplnit znamená doplnit chybějící údaje nebo informace do formuláře, dokumentu nebo jiného prostoru.

udělat nákup

Koupit potřebné věci, jako je jídlo, oblečení atd.

zakrýt <co> (mluvením)

Zakrýt znamená skrýt nebo ukrýt před zrakem, slyšením nebo poznáním.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.