Facebook

Udělat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu udělat <co>.

Význam: Provést, realizovat nebo uskutečnit danou činnost.

učinit

Učinit: provést, uskutečnit, zrealizovat; vykonat, dělat, podniknout.

provést

Provést = uskutečnit, splnit, dělat, provádět.

uskutečnit

Uskutečnit znamená splnit, udělat něco, co bylo předem naplánováno.

absolvovat

Absolvovat znamená dokončit, splnit nebo projít něčím.

uplatnit <co>

Uplatnit znamená použít nebo využít něco (např. znalosti, zkušenosti, práva) ve vhodné situaci.

Podobná synonyma

učinit útulným

Provést úpravy a změny, aby se z prostoru udělal útulný a pohodový.

učinit nedotknutelným

Zaručit absolutní imunitu, ochránit před zákonem, nebo porušením.

absolvovat (školu)

Absolvovat znamená úspěšně dokončit nebo projít školou, studijní program nebo jinou instituci.

provést rozkaz

Splnit požadavek či rozkaz daný někým jiným; naplnit jeho očekávání.

učinit <co pro koho>

Učinit: vykonat něco pro někoho; uskutečnit, uskutečnit činnost, aby se něco splnilo.

provést (skladbu)

Provést (skladbu) znamená hrát hudbu a zpívat píseň podle not, aby byly zahrány všechny tóny.

uskutečnit (ples)

Realizovat, provést, uskutečnit: uskutečnit ples = provést jeho plánovanou organizaci a provedení.

provést (rozkaz)

Provést rozkaz znamená splnit určité úkoly požadované předem.

uplatnit se

Realizovat se, projevit se, prosadit se, zapojit se do aktivit či situací.

uplatnit

Uplatnit znamená použít nebo využít něco ve svůj prospěch, např. znalosti, know-how, právní nároky atd.

učinit prognózu

Učinit prognózu je předpovědět budoucí vývoj nebo výsledek.

provést obhajobu (disertace)

Provést obhajobu (disertace): obhájit výsledky výzkumu a dokumentovat význam výsledků před akademickou komisí.

učinit <co s čím>

Učinit: vykonat určitou činnost, aby se něco dosáhlo nebo aby se něco vytvořilo.

absolvovat (kurs)

Absolvovat znamená dokončit či úspěšně absolvovat kurz.

uplatnit nárok <na co>

Uplatnit nárok znamená vyžádat si právo na něco, co člověk má podle zákona nebo smlouvy.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

učinit závislým <na čem>

Učinit závislým: způsobit, že někdo bude záviset na čemkoli.

provést <koho>

Provést znamená provedení jeho úkolu, úkonu, příkazu nebo jiného úkolu.

provést odčítání

Provést odčítání znamená odečíst jednu číselnou hodnotu od druhé a vypočítat rozdíl.

provést dělení

Provést dělení znamená rozdělit věci, částky, počty apod. na menší jednotky, díly nebo části.

provést (úkol)

Provést znamená splnit, vykonat, uskutečnit nebo dokončit.

provést rekultivaci

Provést rekultivaci znamená obnovit původní účel a funkci zemědělské půdy poškozené přírodními, antropogenními nebo technologickými činiteli.

učinit méně hodnotným

Snížit hodnotu; devalvovat.

učinit tučným

Učinit tučným znamená zvýraznit slova nebo části textu silnějším řezem a tmavší barvou.

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.