Facebook

Udělat pořádek - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu udělat pořádek.

Význam: Uspořádat a zařadit věci tak, aby bylo vše přehledné a usnadnilo se orientace.

očistit <co>

Očištění: odstranit nečistoty, odstranit znečištění, vyčistit.

vycídit

Vycídit je vyhledávat, hledat, pátrat, vyšťourávat informace; skryté, zamlžené nebo tajné.

ozdravit (poměry)

Uzdravit, obnovit poměry a odstranit příčiny problémů; získat prospěch pro všechny zúčastněné strany.

Podobná synonyma

očistit se

Očistit se znamená odstraňovat nečistoty, kontaminace, špínu nebo velké množství nežádoucího materiálu.

očistit

Očistit: odstranit nečistoty, nepořádek nebo znečištění; odstraňovat škodlivé nebo nežádoucí vlivy.

poměry

Poměry jsou vztahy mezi jednotlivci, skupinami nebo institucemi ve společnosti. Obvykle jsou vyjádřeny ve formě pozitivních nebo negativních vztahů.

rozháraný (poměry)

Rozháraný poměr je stav chaosu a nepořádku, který vznikl v důsledku nedostatku kontroly nebo řízení.

očistit (terén)

Očistit terén znamená odstranit škodlivé nebo nežádoucí faktory z oblasti, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

poměry (spořádané)

Poměry jsou souvislosti mezi různými prvky, které jsou tvořeny zákony, zvyklostmi a dohodami. Jsou pečlivě uspořádány a vytvářejí tak spravedlivý systém.

očistit (boty)

Očistit boty znamená odstranit nečistoty a případnou nečistotu ze spodní, vnější i vnitřní strany bot.

očistit (z povrchu)

Očistit: odstranit nečistoty a nečisté látky z povrchu.

zlepšit (poměry)

Zlepšit znamená vyřešit problémy a změnit situaci k lepšímu.

poměry (jen v mn.č.)

Poměry jsou vztahy mezi lidmi, organizacemi nebo státy, které se liší podle situace a kontextu.

ozdravit

Ozdravit znamená obnovit zdraví, zbavit se nemoci nebo zranění a vrátit se do normálu.

očistit (vodou)

Očistit vodou znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu, aby byl zcela čistý a čistý.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.