Facebook

Výborně - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu výborně.

Význam: Výborně znamená velmi dobře, skvěle, excelentně.

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

výborně

Výborně znamená velmi dobře, skvěle nebo úžasně. Je to pozitivní hodnocení nebo názor na něco, co je lepší, než se očekávalo.

znamenitě

Znamenitě znamená velmi dobře, výborně, skvěle, excelentně.

prvotřídně

Prvotřídně znamená úplně nejvyšší úroveň, kvality nebo výkonu.

skvěle

Skvěle znamená velmi dobře, úžasně nebo výborně.

primovně

Primovně znamená počátek, počáteční, první, nejdůležitější.

výtečně

Vynikající, skvělý; velmi dobrý, excelentní, výborný.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

špatně

Špatně: neodpovídající požadavkům, nesprávné, neuspokojivé, nevhodné.

blbě

Blbě je slangové slovo pro „hloupě“, „nešikovně“ nebo „nesprávně“.

Podobná synonyma

skončit špatně

Neúspěšný konec, nedobrý výsledek, špatné skončení.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

velmi

Velmi - velmi vysoká míra, úroveň nebo stupeň; značí značnou míru (intenzita, síla atd.).

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

šaty (špatné)

Šaty jsou oděv, který je obecně nosíván ženami, ale může se nosit i muži. Jsou obvykle vyrobeny z látky a mohou se lišit ve stylu, barvě a střihu.

vypravený (skvěle)

Vypravený znamená velmi dobře provedený, úspěšně dokončený nebo plně splněný.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

špatně padnoucí (oblek)

Špatně padnoucí oblek je oděv, který není vhodně střižený a nepadne postavě správně.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.