Facebook

Výborně - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu výborně.

Význam: Výborně znamená velmi dobře, skvěle, excelentně.

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

výborně

Výborně znamená velmi dobře, skvěle nebo úžasně. Je to pozitivní hodnocení nebo názor na něco, co je lepší, než se očekávalo.

znamenitě

Znamenitě znamená velmi dobře, výborně, skvěle, excelentně.

prvotřídně

Prvotřídně znamená úplně nejvyšší úroveň, kvality nebo výkonu.

skvěle

Skvěle znamená velmi dobře, úžasně nebo výborně.

primovně

Primovně znamená počátek, počáteční, první, nejdůležitější.

výtečně

Vynikající, skvělý; velmi dobrý, excelentní, výborný.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

špatně

Špatně: neodpovídající požadavkům, nesprávné, neuspokojivé, nevhodné.

blbě

Blbě je slangové slovo pro „hloupě“, „nešikovně“ nebo „nesprávně“.

Podobná synonyma

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

velmi

Velmi znamená velmi silně, intenzivně nebo ve vysoké míře.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.