Facebook

Vážně - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vážně.

Význam: Vážně je slovo, které se obvykle používá k vyjádření úcty, vážnosti nebo závažnosti situace. Často se také používá k vyjádření úcty při komunikaci s druhými.

zasmušile

Význam slova zasmušile je být smutný, skleslý nebo vážný, často projevovaný pokleslou náladou, zarudlýma očima nebo skloněnou hlavou.

smutně

Význam slova smutně je pociťovat nebo vyjádřit smutek, zármutek nebo depresi; být zarmoucený či truchlit.

vesele

Veselí je pocit radosti a štěstí, který je provázen smíchem a dobrými pocity. Veselí může být vyvoláno společnými aktivitami, jako je sdílení vtipů nebo hrát hry. Může být také způsobeno okamžitými ud

opravdově

, věrně Význam slova opravdově, věrně je ochotně a věrně poskytnout přímou a loajální podporu. Je to vyjádření hlubokého přesvědčení a upřímnosti.

závažně

jší úkol Závažnější úkol je záležitost, která vyžaduje více úsilí a pozornosti, než běžné nebo obvyklé úkoly. Často zahrnuje náročnější činnosti, jako je například vyřešit složitý problém nebo vytvoř

důležitě

jší informace nebo koncept, který může být slovem nebo frází; může být použit k popisu situace nebo pro ilustraci myšlenky. Slovo je jakýkoli užitečný, důležitý koncept nebo informace, který může bý

značně

se lišící význam, nebo názor, který může být přiřazen slovu nebo větě, nebo také použit k popisu určitého konceptu nebo jevu.

velce

vlivná osobnost Velká osobnost je někdo, kdo má silný vliv na ostatní a je uctíván za svou úspěšnou kariéru, znalosti nebo jiné schopnosti. Tato osoba je schopna přesvědčit druhé, aby učinili změny v

Podobná synonyma

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

rytíř smutné postavy

Rytíř smutné postavy je starobylý hrdina, který se vyznačuje odvahou, statečností a věrností, ale často čelí beznaději a trpkosti.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.