Facebook

Užitečný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu užitečný.

Význam: Užitečný je takový, který je prospěšný, výhodný nebo užitečný.

prospěšný

Prospěšný znamená užitečný, výhodný nebo výnosný; schopný přinést nějaký benefit.

výhodný

Výhodný je něco, co je pro nás ku prospěchu nebo výdobytkem. Znamená to být ve výhodě, mít výhody oproti jiným.

utilitární

Utilitární se odkazuje na užitečnost, kdy se hodnotí použitelnost, praktičnost a praktická hodnota.

efektivní

Efektivní je přímý, rychlý a produktivní způsob, jak dosáhnout požadovaného cíle.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

oceněný

Ceněný, pochvalný, uznávaný; odměněný za významné výsledky, úspěchy a zásluhy.

záslužný

Záslužný je výraz pro osobu, která se zasloužila o něco pozitivního, například o zlepšení situace nebo o pomoc.

Podobná synonyma

skutečný

Skutečný je to, co je skutečně existující, skutečné a reálné.

výkon

Výkon je účinná činnost, výsledek práce nebo vystoupení; způsob, jakým se činnost provádí.

prospěšný (zdraví)

Prospěšný se vztahuje k tomu, co je užitečné, prospěšné nebo pozitivní pro zdraví.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

výhodný (finančně)

Výhodný znamená výnosný, levný, nákladově efektivní a užitečný pro financování.

prospěšný (služby)

Užitečný, výhodný; znamená schopnost přinášet výhody, pozitivní výsledky nebo přínosy.

výkon (herecký)

Výkon herecký je umělecké vyjádření postavy prostřednictvím slov, pohybů a obecného chování, které se liší v závislosti na situaci a postavě.

výhodný sňatek

Výhodný sňatek je sňatek, který přináší oběma stranám výhody, jako jsou majetkové, společenské nebo rodinné.

záslužný čin

Záslužný čin je čin, který přináší užitek ostatním a je oceňován a ceněn.

nominální (výkon)

Nominální (výkon) je specifický údaj, který se vztahuje k určitému stupni schopnosti nebo výkonu.