Facebook

Užitečný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu užitečný.

Význam: Užitečný je takový, který je prospěšný, výhodný nebo užitečný.

prospěšný

Prospěšný znamená užitečný, výhodný nebo výnosný; schopný přinést nějaký benefit.

výhodný

Výhodný je něco, co je pro nás ku prospěchu nebo výdobytkem. Znamená to být ve výhodě, mít výhody oproti jiným.

utilitární

Utilitární se odkazuje na užitečnost, kdy se hodnotí použitelnost, praktičnost a praktická hodnota.

efektivní

Efektivní je přímý, rychlý a produktivní způsob, jak dosáhnout požadovaného cíle.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

oceněný

Ceněný, pochvalný, uznávaný; odměněný za významné výsledky, úspěchy a zásluhy.

záslužný

Záslužný je výraz pro osobu, která se zasloužila o něco pozitivního, například o zlepšení situace nebo o pomoc.

Podobná synonyma

skutečný

Skutečný se obvykle používá k popisu něčeho, co je skutečně existující nebo opravdový.

prospěšný (služby)

Užitečný, výhodný; znamená schopnost přinášet výhody, pozitivní výsledky nebo přínosy.

výkon

Výkon je měřitelný účinek nebo výsledek činnosti, výkonnosti nebo funkce.

podat výkon

Vykonat činnost s maximálním úsilím a důsledností, aby se dosáhlo očekávaných výsledků.

výkon (mistrovský)

Výkon (mistrovský) je vynikající výkon, který je prováděn s ohromující dovedností, pečlivostí a zručností.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

záslužný čin

Záslužný čin je čin, který přináší užitek ostatním a je oceňován a ceněn.

výkon (herecký)

Výkon herecký je umělecké vyjádření postavy prostřednictvím slov, pohybů a obecného chování, které se liší v závislosti na situaci a postavě.

výkon (početní)

Výkon početní je množství práce, které je vykonáno ve stanoveném čase, obvykle měřené v počtu jednotek, které jsou vyrobeny.

prospěšný (zdraví)

Prospěšný se vztahuje k tomu, co je užitečné, prospěšné nebo pozitivní pro zdraví.

výhodný (finančně)

Výhodný znamená výnosný, levný, nákladově efektivní a užitečný pro financování.