Facebook

Uprchnutí - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu uprchnutí.

Význam: Uprchnutí je odchod z místa, na kterém se nacházíte, aniž byste se mohli ocitnout ve vězení nebo v ohrožení života.

únik

Únik je rychlé a nekontrolované opuštění místa, úkolu nebo aktivity; často spojené s útěkem.

nerozvážnost

Nerozvážnost je chování nebo čin, který je nepromyšlený, nezodpovědný nebo nezodpovědný.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

Podobná synonyma

brodit (koně)

Brůdit (koně) je metoda překonávání překážek za pomoci koně, která vyžaduje pořádek, koordinaci a disciplínu.

zkrotit (koně)

Zkrotit znamená vzdát se odporu a naučit se poslouchat a ovládat své chování.

okovávat (koně)

Okovávat koně znamená připevňovat k nim kovové příčky, zámky nebo kroužky, aby se zabránilo jeho útěku nebo aby se připojil k postroji.

cval (koně)

Cval je klusová chůze koně, kdy se kůň pohybuje s nízkou hlavou, krátkými kroky a ohnutými kolenními klouby.

pěstovat (koně)

Pěstovat koně znamená chovat, trénovat, vyživovat a starat se o koně.

odsedlat (koně)

Odsedlat koně znamená odstranit sedlo a potřebné výbavy, aby mohl být kůň ponechán ve volnosti.

okartáčovat (koně)

Okartáčovat znamená mechanicky česat srst koně, čistit ji od nečistot a všech nečistot, aby byla lesklá a hladká.

chybný

Chybný: nesprávný, mylný, nedokonalý, nepřesný, omylem učiněný.

poplašit (koně)

Poplašit koně znamená vyvolat strach nebo úzkost, aby se pohnul nebo změnil směr pohybu.

skok vzhůru

Skok vzhůru je pohyb dopředu nebo nahoru, často po provedení otočky nebo hlavního pohybu. Může být proveden pro sportovní aktivity, jako je skákání nebo tanec.

uštvat (koně)

Uštvat koně znamená použít nátlakové pomůcky jako bič nebo štětku, aby se kůň naučil poslouchat.

pohánět (koně)

Pohánět znamená využívat k pohybu silu, například koně.

skok

Skok je rychlý a dynamický pohyb, kdy se člověk vyskočí do vzduchu nebo na vyšší místo.

nasednout (na koně)

Nasednout na koně znamená usednout do sedla a začít s ním jezdit.