Facebook

Nerozvážnost - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nerozvážnost.

Význam: Nerozvážnost je chování nebo čin, který je nepromyšlený, nezodpovědný nebo nezodpovědný.

únik

Únik je rychlé a nekontrolované opuštění místa, úkolu nebo aktivity; často spojené s útěkem.

uprchnutí

Uprchnutí je odchod z místa, na kterém se nacházíte, aniž byste se mohli ocitnout ve vězení nebo v ohrožení života.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

neuváženost

Neuváženost je chování nebo postoj, který je neodpovědný, nerozumný nebo nezohlední okolnosti.

nerozum

Nerozum: neschopnost pochopit nebo porozumět; nechápání.

nepředloženost

Nepředloženost je stav, kdy člověk není schopen či ochoten plnit své povinnosti či odpovídat za své činy.

ukvapenost

Ukvapenost je nerozvážné jednání nebo rozhodnutí, které se bez dostatečného přemýšlení.

unáhlenost

Nedbalost, která je doprovázena neopatrností a nezralostí a často vede k nevratným následkům.

lehkomyslnost

Lehkomyslnost je stav mysli, kdy se člověk chová sebevědomě a nezodpovědně, neváží si následků svých činů.

lehkovážnost

Lehkovážnost je postoj, ve kterém se s něčím nedělá dostatečný pozor a přehlíží se rizika.

neprozíravost

Neprozíravost je schopnost rozhodovat se bez dostatečného úsudku a porozumění.

Podobná synonyma

nasednout (na koně)

Nasednout na koně znamená usednout do sedla a začít s ním jezdit.

pěstovat (koně)

Pěstovat koně znamená chovat je, vytvářet pro ně kvalitní podmínky, starat se o jejich zdraví, chování a pohodu.

chybný

Chybný je opakem správného; označuje selhání, nedostatek nebo nesprávnost.

pohánět (koně)

Pohánět znamená využívat k pohybu silu, například koně.

skok

Skok je rychlý a dynamický pohyb, kdy se člověk vyskočí do vzduchu nebo na vyšší místo.

skok vzhůru

Skok vzhůru je pohyb dopředu nebo nahoru, často po provedení otočky nebo hlavního pohybu. Může být proveden pro sportovní aktivity, jako je skákání nebo tanec.

poplašit (koně)

Poplašit koně znamená vyvolat strach nebo úzkost, aby se pohnul nebo změnil směr pohybu.

okovávat (koně)

Okovávat koně znamená připevňovat k nim kovové příčky, zámky nebo kroužky, aby se zabránilo jeho útěku nebo aby se připojil k postroji.

odsedlat (koně)

Odsedlat koně znamená odstranit sedlo a potřebné výbavy, aby mohl být kůň ponechán ve volnosti.

cval (koně)

Cval je klusová chůze koně, kdy se kůň pohybuje s nízkou hlavou, krátkými kroky a ohnutými kolenními klouby.

zkrotit (koně)

Zkrotit znamená vzdát se odporu a naučit se poslouchat a ovládat své chování.

uštvat (koně)

Uštvat koně znamená použít nátlakové pomůcky jako bič nebo štětku, aby se kůň naučil poslouchat.

brodit (koně)

Brůdit (koně) je metoda překonávání překážek za pomoci koně, která vyžaduje pořádek, koordinaci a disciplínu.

okartáčovat (koně)

Okartáčovat znamená mechanicky česat srst koně, čistit ji od nečistot a všech nečistot, aby byla lesklá a hladká.