Facebook

Upevnit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu upevnit.

Význam: Upevnit znamená zajistit, zpevnit, zafixovat nebo zabezpečit.

stlačit

Stlačit znamená zmenšit objem nebo změnit tvar předmětu silou, aby byl hustší a kompaktnější.

zpevnit <co>

Zpevnit znamená posílit strukturu a pevnost nějakého materiálu nebo konstrukce.

připevnit <co kde>

Připevnit: upevnit, přidělit, spojit.

uchytit

Uchytit znamená jednoduše připevnit, zachytit nebo udržet něco na místě.

utužit (disciplínu)

Upevnit disciplínu, zvýšit kontrolu a přísnost, aby se plně dodržovaly právní a morální normy.

utvrdit

Utvrdit znamená pevně potvrdit nebo prohloubit autentičnost čehokoli.

posílit

Posílit znamená zvýšit sílu, vliv, soudržnost či moc.

zkonsolidovat

Zkonsolidovat znamená sestavit dohromady, sloučit nebo sjednotit do jednoho celku.

Podobná synonyma

připevnit

Připevnit znamená upevnit něco trvale na něco jiného pomocí šroubu, hřebíku, lepidla nebo jiného spojovacího materiálu.

utužit

Zpevnit, zesílit, posílit nebo usměrnit.

připevnit <co kam>

Připevnit znamená upevnit, uchytit nebo uchytit něco jiného.

stlačit se (v kuchyni)

Stlačit se: uspořádat osoby nebo věci tak, aby zabraly méně prostoru.

zpevnit

Zpevnit znamená posílit nebo utáhnout strukturu, což může zlepšit pevnost nebo trvanlivost.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat půdu znamená ji mechanicky zhutnit, aby byla vhodnější pro pěstování plodin.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.

uchytit se

Uchytit se znamená chytit se něčeho, aby se člověk udržel, zabránil pádu nebo získal jistotu.

udusat

Udusat znamená uvěznit nebo uvěznit někoho a omezit jeho pohyb, často se za pomoci násilí.

připevnit (lepidlem)

Přilepit, přichytit nebo připojit něco pomocí lepidla.

utvrdit (morálku)

Utvrdit znamená posílit, podpořit, zkvalitnit nebo zesílit morálku.

stlačit se (do auta)

Squeeze se do auta; zmenšit se, aby se vešel.

přisvojit si (půdu)

Přisvojit si znamená získat vlastnictví, obvykle právo vlastnit věc, např. půdu.

zpevnit (zdi)

Zpevnit zdi znamená zvýšit jejich tuhost a pevnost, tak aby byly odolnější vůči nárazům a vnějším podnětům.

utvrdit se

Utvrdit se znamená získat nebo posílit důvěru ve vlastní schopnosti nebo názor.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.