Facebook

Upevnit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu upevnit.

Význam: Upevnit znamená zajistit, zpevnit, zafixovat nebo zabezpečit.

stlačit

Stlačit znamená zmenšit objem nebo změnit tvar předmětu silou, aby byl hustší a kompaktnější.

zpevnit <co>

Zpevnit znamená posílit strukturu a pevnost nějakého materiálu nebo konstrukce.

připevnit <co kde>

Připevnit: upevnit, přidělit, spojit.

uchytit

Uchytit znamená jednoduše připevnit, zachytit nebo udržet něco na místě.

utužit (disciplínu)

Upevnit disciplínu, zvýšit kontrolu a přísnost, aby se plně dodržovaly právní a morální normy.

utvrdit

Utvrdit znamená pevně potvrdit nebo prohloubit autentičnost čehokoli.

posílit

Posílit znamená zvýšit sílu, vliv, soudržnost či moc.

zkonsolidovat

Zkonsolidovat znamená sestavit dohromady, sloučit nebo sjednotit do jednoho celku.

Podobná synonyma

spravovat (půdu)

Správa půdy zahrnuje plánování, údržbu a využití půdy k hospodářským účelům.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

udusat

Udusat znamená omezovat proudění vzduchu nebo znemožňovat volný pohyb, obvykle tím, že se uzavřou průchody.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.

připevnit

Připevnit znamená upevnit něco trvale na něco jiného pomocí šroubu, hřebíku, lepidla nebo jiného spojovacího materiálu.

zpevnit (zdi)

Zpevnit zdi znamená zvýšit jejich tuhost a pevnost, tak aby byly odolnější vůči nárazům a vnějším podnětům.

stlačit se

Stlačit se: zmenšit velikost; zmenšit se, aby se vešlo do určitého prostoru.

stlačit se (do auta)

Squeeze se do auta; zmenšit se, aby se vešel.

stlačit se (v kuchyni)

Stlačit se: uspořádat osoby nebo věci tak, aby zabraly méně prostoru.

zpevnit

Zpevnit znamená posílit tuhost, pevnost, sílu nebo odolnost něčeho.

zpevnit (ocel)

Zpevnit ocel znamená zvýšit její pevnost, pevnost v tahu, tuhost, odolnost vůči změnám teploty a větší odolnost proti opotřebení.

uchytit se

Uchytit se znamená pevně se držet, udržet si stabilitu nebo vymanit se z nebezpečné situace.

přisvojit si (půdu)

Přisvojit si znamená získat vlastnictví, obvykle právo vlastnit věc, např. půdu.

utužit

Utužit znamená posílit, upevnit, zpevnit či zesílit.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat znamená zahrabávat půdu, aby se zvýšila její úrodnost a prokrvení.

připevnit <co kam>

Připevnit znamená upevnit, uchytit nebo uchytit něco jiného.

kultivovat půdu (pluhem)

Kultivovat půdu pluhem znamená zbavit ji plevelu a uvolnit ji pro lepší prokrvení a výživu.

utvrdit (morálku)

Utvrdit znamená posílit, podpořit, zkvalitnit nebo zesílit morálku.

připevnit (šroubem)

Připevnit = fyzicky spojit dvě části (např. šroubem).

rozkouskovat (půdu)

Rozkouskovat půdu: rozdělit půdu na menší kousky, aby se usnadnila příprava půdy pro pěstování.