Facebook

Stlačit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu stlačit.

Význam: Stlačit znamená zmenšit objem nebo změnit tvar předmětu silou, aby byl hustší a kompaktnější.

zmáčknout (knoflík)

Stisknout knoflík, dotknout se ho.

stisknout

Stisknout znamená stlačit nebo stisknout ruku, tlačítko, páku nebo jiný objekt.

uvolnit

Uvolnit znamená odstranit omezení, napětí nebo tlak; umožnit volnost pohybu nebo jednání.

snížit (náklady)

Snížení nákladů znamená snížit náklady, které jsou potřeba k dosažení cíle.

zmenšit

Zmenšit znamená snížit velikost, množství nebo objem něčeho.

minimalizovat

Minimalizovat znamená snížit na minimální možnou úroveň, zmenšit nebo zredukovat.

natlačit se (do auta)

Nastoupit se do auta na maximum lidí, kteří se do něj vejdou.

natěsnat se

Natěsnat se znamená zmenšit se nebo se stáhnout do menšího prostoru.

vtěsnat se

Vtěsnat se znamená vejít se do malého prostoru, což může být například jímka, díra či trhlina.

nacpat se

Nacpat se znamená jíst nebo pít velké množství jídla/nápoje najednou.

upevnit

Upevnit znamená zajistit, zpevnit, zafixovat nebo zabezpečit.

Podobná synonyma

nacpat

Nacpat znamená plně naplnit, přeplnit, zaplnit či naplnit do prasknutí.

snížit

Snížit znamená zmenšit, omezit, odebrat část čeho.

zmenšit <co>

Zmenšit: snížit velikost, počet, případně rozsah.

snížit se

Snížit se je změnit velikost, množství nebo sílu něčeho.

snížit se (teplota)

Snížit se znamená poklesnout, klesnout, zmenšit se - v tomto případě se jedná o pokles teploty.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.

nacpat <co kam>

Nacpat znamená rychle, silou a hrubou silou zasunout něco do něčeho.

upevnit se

Upevnit se znamená posílit, zesílit nebo upevnit síla, moc nebo pozici.

spravovat (půdu)

Správa půdy zahrnuje plánování, údržbu a využití půdy k hospodářským účelům.

zmenšit se

Zmenšit se znamená stát se menším nebo se snížit na menší velikost.

redukovat (náklady)

Snížit nebo snižovat náklady; při redukci se snažíme dosáhnout nejlepšího způsobu šetření nákladů.

vysadit (z auta)

Vysadit z auta znamená vystoupit z auta a opustit je.

provozní náklady

Provozní náklady jsou náklady, které se vztahují k běžnému provozu podniku, jako jsou mzdy, energie, pronájmy, materiál a doprava.

natlačit

Natlačit znamená přitlačit něco silně, ať už fyzicky nebo psychicky.

vtěsnat

Vtěsnat znamená umístit něco do omezeného prostoru, jako je skříň, kufr nebo jiný nádobu.

natlačit se

Natlačit se znamená dostat se do malého prostoru nebo mezi ostatní lidi.

náklady (finanční)

Náklady jsou finanční výdaje nutné k provozu nebo provádění nějaké činnosti.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

vtěsnat <co kam>

Vtěsnat znamená vložit něco do úzkého prostoru, aby se to vešlo.

uvolnit (východ)

Uvolnění znamená osvobození, odstranění nebo uvolnění překážky nebo blokády v nějaké oblasti nebo situaci.

uvolnit se

Uvolnit se znamená relaxovat a odpočívat, uvolnit se od stresu a napětí, odstranit blokády a náročné myšlenky.