Facebook

Umounit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu umounit.

Význam: Umožnit někomu něco, vytvořit podmínky nebo prostředky pro úspěšné provedení činnosti.

umazat

Umazat znamená odstranit nebo zmazat, např. informace z databáze nebo na obrazovce.

ušpinit

Ušpinit znamená znečistit nebo poškodit.

zašpinit

Zašpinit znamená udělat něco nečistého nebo špinavého, což je obvykle spojeno s poškozením čistoty nebo integrity něčeho.

Podobná synonyma

umazat <co>

Umazat: smazat, zrušit a zapomenout.

ušpinit <co>

Ušpinit: znečistit, zašpinit, pokazit.

zašpinit <koho n. co>

Zašpinit: udělat něco, co poškodí čest, dobré jméno nebo reputaci někoho nebo něčeho.

zašpinit se

Zašpinit se znamená znehodnotit si svou čest, čestnost nebo dobré jméno.

umazat se

Umazat se znamená dát věci stranou a vyhnout se jim, nebo se zapojit do něčeho jiného.

ušpinit se

Ušpinit se znamená zašpinit se, znečistit se nebo se zašpinit nečistotami.

zašpinit <co>

Zašpinit = znečistit, pošpinit, znehodnotit.