Facebook

Umounit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu umounit.

Význam: Umožnit někomu něco, vytvořit podmínky nebo prostředky pro úspěšné provedení činnosti.

umazat

Umazat znamená odstranit nebo zmazat, např. informace z databáze nebo na obrazovce.

ušpinit

Ušpinit znamená znečistit nebo poškodit.

zašpinit

Zašpinit znamená udělat něco nečistého nebo špinavého, což je obvykle spojeno s poškozením čistoty nebo integrity něčeho.

Podobná synonyma

umazat <co>

Umazat: odstranit něco pomocí stírání nebo mazání.

umazat se

Umazat se znamená dát věci stranou a vyhnout se jim, nebo se zapojit do něčeho jiného.

zašpinit <co>

Zašpinit = znečistit, pošpinit, znehodnotit.

zašpinit <koho n. co>

Zašpinit: udělat něco, co poškodí čest, dobré jméno nebo reputaci někoho nebo něčeho.

zašpinit se

Pokazit si svou čest, důstojnost nebo reputaci něčím nevhodným nebo špatným.

ušpinit <co>

Ušpinit: znečistit, zašpinit, pokazit.

ušpinit se

Ušpinit se znamená zašpinit se, znečistit se nebo se zašpinit nečistotami.