Facebook

Ukvapený - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu ukvapený.

Význam: Ukvapený se dá vyjádřit jako nerozvážný, nepromyšlený, nepromyšleně uspěchaný.

rychlý

Rychlý znamená schopnost či schopnosti učinit rychlé či rychle provedené akce.

spěšný

Spěšný znamená rychlý, okamžitý nebo intenzivní; jedná se o akci nebo činnost prováděnou rychle.

chvatný

Chvatný znamená rychlý, činorodý, hbitý, rychle se pohybující nebo jednající.

pomalý

Pomalý je relativní pojem, označující pohyb, akci nebo činnost, která probíhá pomaleji, než je obvyklé.

uspěchaný

Uspěchaný je to, co je děláno narychlo, bez ohledu na kvalitu, s nejrychlejším možným výsledkem.

překotný

Rychlý, spěchající, hbitý.

nerozvážný

Nerozvážný je něco, co je nezodpovědné, neopatrné nebo nepromyšlené.

neuvážený

Neuvážený je obecně používaný termín pro označení něčeho, co bylo učiněno bez myšlení na důsledky.

unáhlený

Unáhlený je to, co vzniklo bez důkladného zvážení a uvažování, které je nepromyšlené a nezodpovědné.

kvapný

Rychlý, nedbale vyřízený, nespolehlivý; znamená to dělat něco rychle, bez důkladného zvážení.

zbrklý

Zbrklý je to, kdo je rychlý v myšlení, ale nedokáže to udělat s rozvahou; často se dopouští chyb, když je pod tlakem.

prudký

Prudký - silný a rychlý; rychle se měnící, náhlý; krutý, ostrý; intenzivní.

Podobná synonyma

pomalý (tanec)

Pomalý tanec je taneční styl, který se vyznačuje pomalými pohyby, které se mohou opakovat. Je to taneční styl, ve kterém se klade důraz na romantiku a zábavu.

posel (rychlý)

Posel (rychlý) je osoba, která je poslána na krátkou cestu s pověřením přinést informace nebo zprávy od někoho jiného.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.