Facebook

Udavačský - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu udavačský.

Význam: Udavačský je označení pro člověka, který informuje vládní úřady o činech jiných lidí, které jsou nějakým způsobem nezákonné.

donašečský

Donašečský je označení pro člověka, který donáší zboží nebo jiné služby domů zákazníkovi.

policejní

Organizovaná složka veřejné moci, která dbá na dodržování zákonů a jejíž úkolem je chránit občany a jejich majetek.

denunciantský

Denunciantský: odsuzující, vzbuzující podezření, které se týká oznamování.

konfidentský

Konfidentský znamená soukromý, utajený, důvěrný.

Podobná synonyma

prohlídka (policejní)

Prohlídka je postup detailního vyšetření osoby a jejího majetku prováděný policií, aby bylo zjištěno, zda-li osoba porušuje zákon.

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

inspektor (policejní)

Inspektor je služební funkce v policii, jejímž úkolem je vyšetřovat zločiny a sloužit jako hlavní dohled nad policisty.

kordon (policejní)

Kordon je termín používaný k označení policejního obvodu, který je vymezen pro určitou oblast k ochraně lidí a jejich majetku.

policejní zjišťování

Policejní zjišťování je postupy, které jsou používány policií k vyšetřování přestupků. Jsou to postupy, které se využívají k získání důkazů, aby bylo možné identifikovat a obvinit pachatele.