Facebook

Donašečský - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu donašečský.

Význam: Donašečský je označení pro člověka, který donáší zboží nebo jiné služby domů zákazníkovi.

udavačský

Udavačský označuje člověka, který informuje o podezření nebo provinění dalších na úřady či policii.

denunciantský

Denunciantský se vztahuje k oznámení, vyvozování nebo kritizování něčeho nebo někoho jako špatného nebo nečestného.

pomlouvačský

Pomlouvačský = poškozující zásluhou kritických, neoprávněných a záměrně nepravdivých prohlášení.

fízlovský

Fízlovský se vztahuje k policii nebo k vyšetřování trestných činů; odkazuje se na konkrétní postupy a metody vyšetřování.

policejní

Organizovaná složka veřejné moci, která dbá na dodržování zákonů a jejíž úkolem je chránit občany a jejich majetek.

Podobná synonyma

inspektor (policejní)

Inspektor je služební funkce v policii, jejímž úkolem je vyšetřovat zločiny a sloužit jako hlavní dohled nad policisty.

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

kordon (policejní)

Kordon je termín používaný k označení policejního obvodu, který je vymezen pro určitou oblast k ochraně lidí a jejich majetku.

prohlídka (policejní)

Prohlídka je postup detailního vyšetření osoby a jejího majetku prováděný policií, aby bylo zjištěno, zda-li osoba porušuje zákon.

policejní zjišťování

Policejní zjišťování je postupy, které jsou používány policií k vyšetřování přestupků. Jsou to postupy, které se využívají k získání důkazů, aby bylo možné identifikovat a obvinit pachatele.