Facebook

Trvalý - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu trvalý.

Význam: Trvalý: trvá navždy, trvá dlouho, je trvalý, nezmění se, je stálý; není přechodný nebo dočasný.

konečný

Konečný je definován jako poslední, dokončený nebo ukončený; vyžaduje konec nebo konec činnosti.

prozatímní

Prozatímní znamená dočasný nebo přechodný.

provizorní

Provizorní je něco, co je dočasné, nebo dokud se nedosáhne trvalého stavu.

stálý

Stálý: trvalý, neměnný, pevný, neměnící se.

nepřetržitý

Nepřetržitý se vztahuje k činnostem, které pokračují bez přerušení. Označuje trvalou, nesouvislou a kontinuální aktivitu.

neměnný

Neměnný je odvozen z latinského adverba 'nemo' (nezměněný), což znamená trvalý, pevný a nezměnitelný. Označuje něco, co je stejné po delší dobu nebo trvale.

neustálý

Neustálý: bez přerušení trvající, nepřetržitý, stálý, trvalý.

konstantní

Konstantní je stále stejné, nezměněné. Označuje se jako něco, co se nemění, je stabilní a trvalé.

dočasný

Dočasný je odkazující k určitému období času, který je krátký a může se lišit od trvalého stavu.

Podobná synonyma

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.