Facebook

Provizorní - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu provizorní.

Význam: Provizorní je něco, co je dočasné, nebo dokud se nedosáhne trvalého stavu.

konečný

Konečný je definován jako poslední, dokončený nebo ukončený; vyžaduje konec nebo konec činnosti.

trvalý

Trvalý: trvá navždy, trvá dlouho, je trvalý, nezmění se, je stálý; není přechodný nebo dočasný.

prozatímní

Prozatímní znamená dočasný nebo přechodný.

dočasný

Dočasný znamená něco, co je jen na krátkou dobu nebo co je jen pro určitou chvíli platné.

přechodný

Přechodný: dočasný, pomíjivý, neustále se měnící.

nouzový

Nouzový: stav, kdy je nutné použít zákonná opatření k ochraně života, majetku nebo zdraví.

definitivní

Konečný, bez možnosti změny; definitivní.

Podobná synonyma

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.