Facebook

Trudný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu trudný.

Význam: Trudný je obtížný, náročný, složitý, těžký, komplikovaný, vyžadující úsilí.

namáhavý

Namáhavý znamená náročný, náročné úsilí nebo úsilí zapotřebí k dosáhnutí něčeho.

krušný

Krušný je adjektivum, které označuje něco úmorného nebo trýznivého. Může to být například úmorná práce, trýznivé počasí nebo náročná situace.

svízelný

Svízelný je obtížný, komplikovaný, náročný; znamená problémy, potíže a nepříjemnosti.

těžký

Těžký znamená velmi těžký, masivní, mohutný nebo obtížný.

obtížný

Obtížný znamená náročný, složitý, komplikovaný nebo těžký.

strastný

Strastný je vyjadřující silné emoce, zájem nebo lásku. Je to velmi intenzivní a naléhavé.

smutný

Smutný je stav, kdy se cítíte truchlivě, bez naděje, melancholicky nebo depresivně.

neradostný

Neradostný znamená smutný, depresivní nebo bez nadšení.

Podobná synonyma

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je robustní, silný a značně hmotný.

obtížný (den)

Obtížný den znamená náročný den, kdy se musí čelit mnoha výzvám a problémům.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

namáhavý (týden)

Namáhavý týden znamená týden s náročnými úkoly a úsilím, které vyžaduje velkou energii a vytrvalost.

těžký (úder)

Silný, prudký úder; silná síla, která je používána ke způsobení bolesti, poškození nebo poškození.

těžký (zápach)

Silný, nepříjemný zápach, který může být vyvolán chemikáliemi, těkavými látkami, odpadními vodami nebo jinými zdroji.