Facebook

Trudný - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu trudný.

Význam: Trudný je náročný, obtížný, složitý, těžký.

namáhavý

Namáhavý je náročný a fyzicky nebo psychicky únavný.

lopotný

Lopotný vyjadřuje náročnost, obtížnost či fyzickou práci. Označuje zdlouhavou a úmornou činnost, která je spojená se značnou námahou.

obtížný

Obtížný znamená náročný, složitý nebo těžký a vyžaduje hlubší úvahu, úsilí nebo schopnosti.

těžký

Těžký je vyjadřování silnou fyzickou nebo psychickou námahou, případně jako hmotná váha.

nesnadný

Obtížný, náročný, těžký, komplikovaný.

perný

Perný je přídavné jméno, které znamená těžký, intenzivní nebo náročný. Označuje situaci, která je obtížná nebo náročná.

únavný

Únavný znamená unavený, úmorný a vyčerpávající.

strastný

Strastný je vyjadřující silné emoce, zájem nebo lásku. Je to velmi intenzivní a naléhavé.

smutný

Smutný je stav, kdy se cítíte truchlivě, bez naděje, melancholicky nebo depresivně.

neradostný

Neradostný znamená smutný, depresivní nebo bez nadšení.

Podobná synonyma

obtížný (den)

Obtížný den znamená náročný den, kdy se musí čelit mnoha výzvám a problémům.

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je robustní, silný a značně hmotný.

těžký (úder)

Silný, prudký úder; silná síla, která je používána ke způsobení bolesti, poškození nebo poškození.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

těžký (zápach)

Silný, nepříjemný zápach, který může být vyvolán chemikáliemi, těkavými látkami, odpadními vodami nebo jinými zdroji.

namáhavý (týden)

Namáhavý týden znamená týden s náročnými úkoly a úsilím, které vyžaduje velkou energii a vytrvalost.