Facebook

Nával - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nával.

Význam: Nával je náhlý, prudký a silný nárůst čeho. Může to být např. tepla, vlny emocí, energie, lidí, zvuku atd.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

náraz

Náraz je silný fyzický dopad, který může mít za následek poškození nebo destrukci.

útok (soustředěný)

Útok je soustředěná aktivita směřovaná proti cíli, která má za cíl způsobit ztrátu, škodu nebo újmu.

tlačenice

Tlačenice je shromáždění velkého množství lidí, kteří se pohybují nebo hlučně společně mluví.

dav

Dav je skupina lidí, kteří se shromáždili na jednom místě, obvykle se souhlasným postojem k něčemu.

nápor

Nápor je silné tlakové nebo vytrvalé síly, které člověka nebo předmět obklopují nebo na ně působí.

Podobná synonyma

útok

Útok je aktivní vystoupení proti něčemu nebo někomu, které zahrnuje různé druhy agresivity.

prudký

Prudký – příliš silný, intenzivní, rychlý, náhlý nebo hrubý.

odmítnout (útok)

Odmítnout útok znamená zastavit ho a odmítnout jeho provedení.

vyvolat (útok)

Vyvolat: podnítit, způsobit (např. útok nebo boj).

zmenšit (tlak)

Snížit, omezit.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

soustředěný

Soustředěný znamená koncentrovaný, pozorný, pozorně přemýšlející, koncentrovaný na cíl.

útok (slovní)

Útok je vynucená činnost proti jinému jednotlivci, skupině či státu s cílem způsobit újmu či zranění.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.

náraz (aut)

Náraz je náhlý fyzický účinek, kdy dva nebo více předmětů naráží do sebe.

zneškodňovat (útok)

Zneškodňovat znamená zastavit nebo zmírnit útok nebo riziko útoku.

snížený tlak

Snížený tlak je stav, kdy je krevní tlak nižší než obvykle, což může způsobit nevolnost a slabost.