Facebook

Střelba - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu střelba.

Význam: Střelba je činnost, kdy se střílí různými zbraněmi, například puškami, pistolemi nebo kulomety.

palba

Palba je rychlé střílení ze zbraní, často ve velkém počtu, zaměřené na cíl.

střílení

Střílení je aktivita, při které se vystřeluje náboj nebo zbraní k cíli.

ostřelování

Ostřelování je označení pro palbu, kterou provádí jedna strana na druhou z děl, s úmyslem způsobit její zničení.

oheň

Ohněm je přirozené jev, který produkuje teplo a světlo. Ohněm může být vytvářen elektrickým proudem, chemickou reakcí nebo třením.

dávání branek

Dávání branek je vyjadřováno jako schopnost hráče fotbalu skórovat branku, tím přispívat k vítězství svého týmu.

dosahování bodů

Dosahování bodů je proces získávání určitého počtu bodů dosažením stanovených cílů.

Podobná synonyma

zadusit (oheň)

Zadusit oheň znamená přikrýt ho nebo ho utlumit tak, aby se nešířil a uhasil.

chrlit (oheň)

Chrlit oheň znamená obrovský oheň, který vyzařuje plameny do všech směrů.

tlumit (oheň)

Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená aktivovat oheň, často pomocí zápalků nebo jiného zdroje.

zhasnout (oheň)

Uhasit, zastavit hoření, zničit oheň.

poměr (branek v utkání)

Poměr je počet gólů, které jedna strana vstřelí ve srovnání s ostatními během utkání.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozvířit hořící uhlíky, aby bylo možné přidávat dříví a získat silnější a trvalejší plamen.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

opatrovat (oheň)

Udržovat hoženou a starat se o něj, aby neškodil okolí; dbát na to, aby byl správně založen, uhlídán a uhasen.

uhasit (oheň)

Uhasit znamená zcela vypnout oheň, vyhasit ho, zlikvidovat.

vzplanout (oheň)

Vzplanout je rychlé a intenzivní rozhoření oheň, které produkuje vysokou teplotu a světlo.

rozhořet se (oheň)

Rozhořet se znamená začít hořet, nechat se plameny rozvíjet a rozsáhnout.

stravovat (oheň)

Udržovat a uchovávat oheň po celou dobu, kdy je potřeba.

zapálit (oheň)

Zapálit oheň: spustit hoření paliva, jako je dřevo, uhlí nebo benzín.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

oheň (ničivý)

Ohnivá síla, schopná ničit, způsobující destrukci, zničující životy a věci.

hasit (oheň)

Hasit znamená uhasit, zastavit šíření oheň prostřednictvím použití vody nebo jiných prostředků.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

rozfoukat (oheň)

Foukat do ohně, aby byl plamen silnější nebo aby hořel.

palba (soustředěná)

Palba je současné útočení pomocí střelných zbraní, děl nebo jiných zbraní.

výška bodu

Výška bodu je míra vzdálenosti mezi dvěma body na povrchu Země nebo na jiné hmotné objekty.