Facebook

Skvěle - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu skvěle.

Význam: Skvěle znamená velmi dobře, úžasně nebo excelentně.

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

výborně

Výborně znamená velmi dobře, skvěle nebo úžasně. Je to pozitivní hodnocení nebo názor na něco, co je lepší, než se očekávalo.

znamenitě

Znamenitě znamená velmi dobře, výborně, skvěle, excelentně.

prvotřídně

Prvotřídně znamená úplně nejvyšší úroveň, kvality nebo výkonu.

skvěle

Skvěle znamená velmi dobře, úžasně nebo výborně.

primovně

Primovně znamená počátek, počáteční, první, nejdůležitější.

výtečně

Výtečně znamená skvěle, báječně, nádherně, excelentně.

dokonale

Dokonale: úplné, dokonalé; dokonalost je stav, kdy není nic, co by mohlo být zlepšeno.

špatně

Špatné znamená neuspokojivé, nevyhovující a nežádoucí.

nádherně

Nádherně: úžasné, velmi krásné, okouzlující, překrásné, náramné, neobyčejné.

okázale

Okázale znamená velkolepě, nápadně, okázale, pompézně, nápadně a nákladně.

honosně

Honosně znamená s pompou, velkolepě, velkým rozmachem a okázalostí.

skvostně

Krásně, báječně, překrásně, vznešeně, okázale, luxusně, úžasně.

velkolepě

Velkolepé: velkolepý, bohatý, nádherný, pompézní, honosný; přehnaně, extravagantně velkolepý.

Podobná synonyma

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

počínat si skvěle

Činit se skvěle znamená jednat správně a dobře, zodpovědně a úspěšně.

špatně padnoucí (oblek)

Špatně padnoucí oblek je oděv, který není vhodně střižený a nepadne postavě správně.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

skončit špatně

Neúspěšný konec, nedobrý výsledek, špatné skončení.

vybrat si (špatně)

Vybrat si znamená vybírat z možností, které jsou k dispozici, a rozhodnout se pro tu nejvhodnější.

znát <co> (dobře)

Znát = dobře poznat, porozumět danému předmětu, osobě nebo situaci.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

vypravený (skvěle)

Vypravený znamená velmi dobře provedený, úspěšně dokončený nebo plně splněný.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

vystupování (okázalé)

Vystupování je okázalé chování, které má za cíl zvýšit sebevědomí a získat pozornost.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

mluvit (špatně)

Komunikovat, sdělovat názory, myšlenky nebo informace verbálně.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

velkolepé dílo

Velkolepé dílo je úžasné umělecké dílo, které je dokonalé v provedení, nápaditosti a odvaze.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

šaty (špatné)

Šaty jsou oděv, který je obecně nosíván ženami, ale může se nosit i muži. Jsou obvykle vyrobeny z látky a mohou se lišit ve stylu, barvě a střihu.

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.