Facebook

Shora - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu shora.

Význam: dolů Slovo má různý význam v závislosti na situaci; obecně však znamená směr od horní části k dolní; může to být pohyb, směr nebo význam například pro pořadí.

zespod

u Význam slova "zespodu" je přístup nebo pohled na věc z pozice nebo směru odspodu. Může to být pohled na situaci nebo objekt od základny nebo od úplného dna.

zdola

Význam slova "zdola" je odkazovat se na úroveň nebo postavení, které je nižší nebo méně závažné než něco jiného. Může to znamenat přístup zespodu, níže nebo obecně ze spodní části.

seshora

Seshora je slovo pocházející z jazyka sanskrtu, které znamená "nashromáždění" nebo "skupina".

odshora

Odshora znamená "zvrchu" nebo "shůry" a označuje pohled nebo akci, která je prováděna z výšky.

výše

Význam shrn: Shrnutí je krátký popis něčeho důležitého, co se stalo nebo co se má stát.

nahoře

Nahoře je synonymum pro "shůry" nebo "nahoru", odkazující se na pozici vyšší než ta, ve které se nacházíme.

dříve

Dříve: předtím, před něčím, v minulosti; v čase, který je blíže minulosti než současnosti.

svrchu

Směrem vzhůru, nahoru; obecně odspodu něčeho ke vrcholu.

pohrdavě

Pohrdavě: s opovržením, s neúctou, odmítavě.

povýšeně

Povýšeně znamená sebevědomě a se zvláštním respektem k sobě. Je to způsob, jak se chovat jako někdo vyššího postavení než ostatní.

spatra

Spatra je starověká zbraně, která se skládá z dřevěného kuželovitého těla, na kterém je umístěna hrotitá ocelová nebo bronzová hlava.

Podobná synonyma

postavený výše

Postavený: vymezený, zřízený, vybudovaný, uspořádaný, vystavený; uskutečnitelný.

mluvit spatra

Mluvit spatra znamená mluvit s rychlostí, nezaujatě a bez ohledu na následky.

zvednout se do výše

Vystoupat, zdokonalit se, dosáhnout vyšší úrovně.

z výše

Znamená to sejít se, aby se společně přemýšlelo o zlepšení čehokoli, co je důležité.

pozorovat (pohrdavě)

Všímat si, sledovat a komentovat události bez hlubšího zájmu nebo závazku.

ležící nahoře

Ležící nahoře znamená, že daná věc je umístěna na horním nebo nejvyšším místě.

přednesený spatra

Přednesený spatra je vysoce formalizovaný styl promluvy, který se obvykle používá při oficiálních přednáškách nebo projevu.