Facebook

Shodit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu shodit.

Význam: Shodit znamená zbavit se části váhy tím, že se začne cvičit a dodržuje se zdravý jídelníček.

srazit (vázu)

Srazit (vázu) znamená smést ji z výšky na podlahu; vyřazení z provozu, zničení.

svrhnout <co>

Odhazovat, odepírat, převracet, zbavovat se.

svléci (šaty)

Svléci znamená sundat/odložit šaty, jinými slovy odhalit tělo.

zbavit se <čeho>

Vyhnout se, osvobodit se, zbavit se čeho/čeho.

prozradit <koho>

Prozradit znamená odhalit danou osobu nebo její skutečnou identitu.

udat

Udat znamená poskytnout někomu informace nebo data, nebo sdělit něco, co jste zjistili.

svrhnout (krále)

Svrhnout znamená odstranit někoho z moci nebo postavení (např. krále).

sesadit

Odstranit někoho z úřadu nebo funkce; odvolat ze státního úřadu, pozice nebo místa.

zamést

Zamést je vyčistit nějakou plochu od nečistot nebo odpadu pomocí houby nebo metly.

odsunout (problém)

Odsunutí je proces přesídlení velké skupiny lidí z jejich domovské země, obvykle vynucenou vládou.

Podobná synonyma

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

poslat <koho kam>

Poslat: posunout člověka/věc z jednoho místa na druhé; přepravit.

postrašit <koho>

Postrašit - vyvolat ve druhé osobě strach nebo obavy.

zneužít <koho> (pohlavně)

Zneužít koho pohlavně znamená vykonávat pohlavní styk bez jeho souhlasu či násilím.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

předbíhat <koho>

Předbíhat znamená předstihnout ostatní, být před nimi a dosáhnout něčeho dříve než ostatní.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

podporovat <koho>

Podporovat znamená poskytovat pomoc a podporu, aby dotyčná osoba mohla dosáhnout svých cílů.

snažit se nepotkat <koho>

Vyhýbat se někomu, aby se nestalo něco nepříjemného nebo nepříjemných situací.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert: dělat si legraci z někoho, často s použitím nadsázky.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat se rozumí šíření fám, zlého mínění a klevet o někom.

oslavovat <koho n. co>

Slavit a vyjadřovat radost nad úspěchem, výročím nebo událostí, které je třeba ocenit.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

seznámit <koho s čím>

Seznámit se znamená dozvědět se o něčem nebo někom novém a zároveň informovat ostatní.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

naučit <koho co>

Naučit: předat informace, zkušenosti nebo dovednosti člověku, aby je mohl použít.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

obvazovat <koho n. co>

Ovinout kolem něčeho nebo někoho obinadlo za účelem uzavření rány nebo pro omezení pohybu.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odstranit či odmítnout někoho nebo něco. To může být odmítnutí návrhu, názoru nebo žádosti.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat kontrolu nad čím.

lovit <koho n. co>

Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená fyzicky se s ním setkat nebo se s ním potkat, obvykle nečekaně.