Facebook

Odejít <odkud> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odejít <odkud>.

Význam: Odejít: opustit místo, odchod, ukončit přítomnost.

opustit <co>

Opustit: přestat vykonávat činnost nebo se od něčeho odtrhnout, opustit místo, osobu či věc.

oddálit se

Oddálit se znamená od sebe fyzicky nebo psychicky ustoupit, vzdálit se nebo se odmítnout blíže se setkat.

odcizit se

Odcizit se znamená přestat být součástí skupiny, vymanit se ze všech vazeb a zmizet.

přiblížit se

Přibližovat se znamená přibližovat se k něčemu, směřovat k něčemu, zmírňovat odstup, zvyšovat blízkost.

Podobná synonyma

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

oddálit

Oddálit znamená odložit, odstranit od sebe nebo od něčeho v čase, prostorech nebo vzdálenostech.

opustit

Opustit znamená odejít, zanechat, zbavit se, přestat se účastnit; z hlediska psychologie znamená zavřít se, zůstat stranou.

opustit byt

Opustit byt znamená odejít z něj a zanechat ho neobývaného.

odcizit

Odcizit se dá vyložit jako odcizovat, ukrást nebo zmizet bez jakéhokoliv oznámení.

přiblížit se (tajně)

Přibližovat se tajně znamená přibližovat se nepozorovaně, aby ostatní nebyli informováni o tom, co se děje.

přiblížit <co komu>

Přiblížit znamená přinést blíže, poskytnout bližší informace nebo vzdálenost zmenšit.

opustit (muže n. ženu)

Opustit znamená fyzicky nebo emocionálně odloučit se od muže nebo ženy.

přiblížit se (podzim)

Přiblížit se podzimu znamená očekávat období plné barevných stromů a příjemných dlouhých večerů.

odcizit se (svému národu)

Opustit rodnou zemi a stát se cizincem v cizí zemi.

opustit (nemoc)

Opustit nemoc znamená léčit se, nebo se zotavit z nemoci.

opustit tento svět

Umřít; odejít na věčnost; opustit tento svět; přestat existovat.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

přiblížit

Přiblížit znamená přistoupit k něčemu blíže a připravit se na jeho zkoumání nebo řešení.