Facebook

Odejít <odkud> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu odejít <odkud>.

Význam: Odejít: opustit místo, odchod, ukončit přítomnost.

opustit <co>

Opustit: přestat vykonávat činnost nebo se od něčeho odtrhnout, opustit místo, osobu či věc.

oddálit se

Oddálit se znamená od sebe fyzicky nebo psychicky ustoupit, vzdálit se nebo se odmítnout blíže se setkat.

odcizit se

Odcizit se znamená přestat být součástí skupiny, vymanit se ze všech vazeb a zmizet.

přiblížit se

Přibližovat se znamená přibližovat se k něčemu, směřovat k něčemu, zmírňovat odstup, zvyšovat blízkost.

Podobná synonyma

oddálit

Oddálit znamená odložit, odložit (čas) do budoucnosti; prodlužovat, prodloužit (čas).

opustit

Opustit: odejít, vzdát se, odložit, zanechat, opustit místo nebo osobu.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se k někomu znamená přibližovat se k němu fyzicky, psychicky i emocionálně, zlepšovat vzájemnou komunikaci a získávat jeho důvěru.

oddálit <co od čeho>

Oddálit znamená vzdálit se, odložit na později, odvrátit se od čeho.

přiblížit

Přiblížit znamená zvýšit blízkost mezi dvěma nebo více částmi, nebo zvýraznit význam nebo vlastnosti.

přiblížit se (podzim)

Přiblížit se podzimu znamená očekávat období plné barevných stromů a příjemných dlouhých večerů.

odcizit

Odcizit znamená ukrást, zmocnit se čeho bez souhlasu nebo vědomí původního majitele.

opustit (nemoc)

Opustit nemoc znamená léčit se, nebo se zotavit z nemoci.

opustit byt

Opustit byt znamená odejít z něj a zanechat ho neobývaného.

přiblížit se (tajně)

Přibližovat se tajně znamená přibližovat se nepozorovaně, aby ostatní nebyli informováni o tom, co se děje.

přiblížit se (večer)

Přibližovat se večeru znamená připravovat se na večerní uvolnění, relaxaci a odpočinek.

přiblížit <co komu>

Přiblížit znamená přinést blíže, poskytnout bližší informace nebo vzdálenost zmenšit.

odcizit se (svému národu)

Opustit rodnou zemi a stát se cizincem v cizí zemi.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.