Facebook

Různorodý - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu různorodý.

Význam: Různorodý znamená velmi rozmanitý, odlišný, pestrý, více druhů, variant nebo forem.

heterogenní

Heterogenní se obecně používá k popisu skupiny různých věcí, které jsou mezi sebou odlišné.

sourodý

Sourodý označuje věci, které mají stejný vzhled, charakter nebo vlastnosti.

homogenní

Homogenní je pojem označující stejnorodou nebo homogenní strukturu, složení nebo vlastnosti.

nestejnorodý

Nestejnorodý = různý, odlišný, nejednotný, nehomogenní.

nesourodý

Nesourodý = nesouladný, bez pravidel, neuspořádaný, chaotický, neuspořádaný, náhodný.

stejnorodý

Stejnorodý znamená, že se jedná o stejný materiál, stejnou velikost, stejnou barvu nebo stejnou strukturu.

rozdílný

Rozdílný znamená odlišný, nezaměnitelný; vychází z jiného zdroje.

jiný

Přejít k novému, odlišnému pohledu; změnit, zkrátit, skrýt, přehlídnout.

různý

Různý znamená odlišný, odchylný, od sebe navzájem se lišící.

Podobná synonyma

nesourodý (společnost)

Nesourodá společnost je skupina lidí s různými zájmy, věkovými skupinami, vzděláním a různou sociální úrovní.