Facebook

Heterogenní - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu heterogenní.

Význam: Heterogenní se obecně používá k popisu skupiny různých věcí, které jsou mezi sebou odlišné.

různorodý

Různorodý = rozmanitý, s mnoha různými variacemi a proměnami.

nestejnorodý

Nestejnorodý = lišící se pocházející od různých zdrojů, různých druhů, barev, velikostí, kvality apod.

nesourodý

Nesourodý znamená bez jakéhokoli pořádku, neuspořádaný, nesouvisející či zmatený.

homogenní

Homogenní popisuje stejnorodou nebo jednotnou strukturu, složení nebo vlastnosti.

sourodý

Sourodý označuje věci, které mají stejný vzhled, charakter nebo vlastnosti.

Podobná synonyma

nesourodý (společnost)

Nesourodá společnost je skupina lidí s různými zájmy, věkovými skupinami, vzděláním a různou sociální úrovní.