Facebook

Homogenní - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu homogenní.

Význam: Homogenní je pojem označující stejnorodou nebo homogenní strukturu, složení nebo vlastnosti.

sourodý

Sourodý se vztahuje k podobným věcem, které jsou stejného druhu, nebo doplňují jeden druhého.

stejnorodý

Stejnorodý znamená, že jednotlivé prvky jsou si podobné, mají stejné vlastnosti.

jednolitý

Jednolitý má stejnou podobu, barvu nebo strukturu. Je homogenní, srovnatelný a bez změn.

heterogenní

Heterogenní se označuje jako směs různých prvků nebo skupin, které jsou odlišné od sebe navzájem.

různorodý

Různorodý znamená velmi rozmanitý, odlišný, pestrý, více druhů, variant nebo forem.

Podobná synonyma

stavební prvek (jednolitý)

Stavební prvek je jednolitá součást stavby, jako jsou například stěny, stropy, podlahy nebo schodiště.