Facebook

Prvotřídně - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu prvotřídně.

Význam: Prvotřídní je nejlepší, nejpřesnější, nejkvalitnější nebo nejvyšší úroveň.

dobře

Dobře je stav, ve kterém jsme spokojeni s naší prací, činemi a životem. Je to stav dobra, štěstí, uspokojení a šťastnosti.

výborně

Výborně znamená velmi dobře, skvěle nebo úžasně. Je to pozitivní hodnocení nebo názor na něco, co je lepší, než se očekávalo.

znamenitě

Znamenitě znamená velmi dobře, výborně, skvěle, excelentně.

prvotřídně

Prvotřídně znamená úplně nejvyšší úroveň, kvality nebo výkonu.

skvěle

Skvěle znamená velmi dobře, úžasně nebo výborně.

primovně

Primovně znamená počátek, počáteční, první, nejdůležitější.

Podobná synonyma

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

vypravený (skvěle)

Vypravený znamená velmi dobře provedený, úspěšně dokončený nebo plně splněný.

počínat si skvěle

Činit se skvěle znamená jednat správně a dobře, zodpovědně a úspěšně.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.