Facebook

Přispění - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu přispění.

Význam: Přispění je darování nebo poskytnutí finančních prostředků, času nebo dobrů k podpoře něčeho.

pomoc

Pomoc je akt či služba poskytnutá jinému člověku, aby mu pomohla dosáhnout jeho cíle nebo potřebné podpory.

podpora

Podpora je pomoc, opora nebo příspěvek, který poskytuje jednotlivci nebo skupině k dosažení jejich cílů.

Podobná synonyma

zavolat (pomoc)

Volat o pomoc znamená prosit o pomoc nebo o radu.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

přivolávat (pomoc)

Vyvolávat (požadovanou) pomoc.

pomoc <při čem>

Pomoc je poskytnutí podpory člověku nebo skupině v jejich potřebách.

odepřít (pomoc)

Odepřít: odmítnout něco nebo někoho; odmítnout poskytnout pomoc nebo přízeň.

odpírat (pomoc)

Odpírat pomoc je odmítnout někomu pomoci, když to potřebuje.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

podpora (výzkumu)

Podpora je poskytování podpůrných prostředků a činností, které vytvářejí prostředí pro úspěšné plnění cílů výzkumu.