Facebook

Pomoc - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pomoc.

Význam: Pomoc je akt či služba poskytnutá jinému člověku, aby mu pomohla dosáhnout jeho cíle nebo potřebné podpory.

podpora

Podpora je pomoc nebo přispění, které poskytuje jedna osoba nebo skupina jiné osobě nebo skupině.

posila

Posila je hráč, který se připojuje k družstvu pro vylepšení výkonu nebo pro zvýšení počtu hráčů.

přispění

Přispění je finanční nebo jiný druh podpory nebo spoluúčasti na projektu nebo aktivitě.

záchrana

Záchrana je akce nebo činnost, která má za cíl ochránit nějakou osobu, skupinu nebo věc před zraněním, zničením nebo poškozením.

příspěvek (peněžitý)

Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

Podobná synonyma

peněžitý trest

Peněžitý trest je sankce, která se vymáhá peněžitou platbou osobě nebo instituci, jakož i pokuta.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

peněžitý

Peněžitý se vztahuje na něco, co se vztahuje k penězům, jako například peníze, účty, finanční transakce nebo obchodování.

příspěvek

Příspěvek je finanční nebo fyzická podpora či odpovědnost vůči někomu nebo něčemu.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

příspěvek na výzkum

Příspěvek na výzkum je finanční nebo materiální podpora, která je poskytnuta pro výzkumné účely.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

podpora (výzkumu)

Podpora je poskytování podpůrných prostředků a činností, které vytvářejí prostředí pro úspěšné plnění cílů výzkumu.

dát příspěvek <na co>

Poskytnout příspěvek, tj. finanční nebo materiální dar.