Facebook

Podpora - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu podpora.

Význam: Podpora je pomoc, opora nebo příspěvek, který poskytuje jednotlivci nebo skupině k dosažení jejich cílů.

pomoc

Pomoc je poskytnutí asistence, podpory nebo zdroje, které pomáhají někomu dosáhnout určitého cíle.

posila

Posila je hráč, který je v zápase připuštěn k užívání hřiště jinému týmu než jeho vlastnímu.

přispění

Přispění je účast na něčem, přinést něco, poskytnout podporu nebo příspěvek.

opora

Pomoc, podpora, závazek nebo úleva; opora je obecný pojem, který může zahrnovat fyzickou, finanční, duševní nebo emoční podporu.

podpěra

Podpora je pomoc nebo opora, kterou někdo poskytuje někomu jinému, aby uspěl nebo dosáhl svých cílů.

subvence

Subvence je finanční podpora z veřejných prostředků, která je poskytována jednotlivcům nebo organizacím.

příspěvek

Příspěvek je finanční částka nebo jiný druh daru poskytnutý na podporu nějakého účelu.

Podobná synonyma

odpírat (pomoc)

Odpírat pomoc je odmítnout někomu pomoci, když to potřebuje.

příspěvek (peněžitý)

Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

odepřít (pomoc)

Odepřít: odmítnout něco nebo někoho; odmítnout poskytnout pomoc nebo přízeň.

příspěvek na výzkum

Příspěvek na výzkum je finanční nebo materiální podpora, která je poskytnuta pro výzkumné účely.

poskytovat subvence

Poskytovat subvence znamená dotovat určitou činnost nebo organizaci peněžitými prostředky.

pomoc <při čem>

Pomoc je poskytnutí podpory člověku nebo skupině v jejich potřebách.

přivolávat (pomoc)

Vyvolávat (požadovanou) pomoc.

zavolat (pomoc)

Volat o pomoc znamená prosit o pomoc nebo o radu.

podpěra (stolu)

Podpěra je odborné označení pro konstrukci, která podporuje a stabilizuje nějakou konstrukci, jako je stůl.

dát příspěvek <na co>

Poskytnout příspěvek, tj. finanční nebo materiální dar.