Facebook

Přejezd - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přejezd.

Význam: Přejezd je místo, kde silnice křižuje železniční trať nebo kde je nějaká překážka, jako je potok nebo řeka.

přechod

Přechod je bod s cestou, kde se můžete přesouvat z jednoho místa na druhé.

spojení

Spojení: Komplexní řešení - komplexní, kompletní a konzistentní řešení problému.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek, který propojuje dvě věci, situace či myšlenky, aby se vytvořil logický vztah.

prostředník

Prostředník je osoba nebo organizace, která pomáhá vyjednávat mezi dvěma stranami, aby dosáhly dohody.

Podobná synonyma

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

přechod mezi tóninami

Přechod mezi tóninami je postupný přechod z jedné tóniny do jiné. Je to způsob, jak změnit náladu a zvýraznit melodii.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.