Facebook

Právě - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu právě.

Význam: Právě: adverb, nyní, teď, v tuto chvíli, okamžitě.

zrovna

Zrovna znamená právě teď nebo právě v tu chvíli.

teď

Teď je přítomný okamžik, moment, který je nejdůležitější; je to čas pro akci a rozhodnutí.

nyní

Nyní znamená "okamžitě, v tuto chvíli, v tuto chvíli, v aktuálním okamžiku".

pak

Pak je jednoslovná interjekce, která označuje souhlas nebo příkaz k tomu, aby se něco udělalo.

potom

Potom znamená později, časově později, po něčem jiném.

zvlášť

Zvlášť znamená odděleně, nezávisle, nepatřící do skupiny; je to přídavné jméno označující něco jedinečného.

příliš

Příliš znamená "přehnaně", "moc" nebo "víc než je obvyklé".

ano

Ano je slovo pro udělení souhlasu nebo potvrzení, často použité ve všech druzích konverzací.

ovšem

Přispívá k názoru, že i když se něco neshoduje, nadále to může být pravdivé.

zajisté

Zajisté znamená "jistě, určitě, nepochybně", je to záruka toho, že to bude provedeno nebo splněno.

ba právě

Ba je interjekce, kterou se vyjadřuje pochopení nebo souhlas s čím. Je to ekvivalent anglického "okay" nebo "dobře".

úplně

Celý, kompletní; nezbytné nebo nezbytné pro dokončení nebo dosáhnutí něčeho.

stejně

Stejně znamená shodně, identicky nebo podobně; rovněž, též, také.

přesně

Přesný: Přesný význam se odvíjí od kontextu, ale obecně může být vyjádřen jako podrobný, přesný a jasný.

přímo

Přímo: nezkreslený, pravdivý, přesný, bezprostřední.

skoro

Skoro znamená téměř, ale ne úplně. Je to mezi dvěma hodnotami, například času, vzdálenosti nebo úrovně úspěchu.

téměř

Téměř znamená něco blízkého, ale ne úplně.

takřka

Takřka znamená téměř, skoro, něco jako, téměř stejné nebo blízké.

málem

Málem znamená téměř, skoro, nejednoznačně blízko, ale ne úplně.

bezmála

Bezmála znamená téměř, skoro, něco jako úplně, ale ne úplně.

Podobná synonyma

souhlasit (úplně)

Souhlasit je vyjádřit svůj souhlas s názorem, rozhodnutím nebo akcí druhé osoby.

na pravé straně

Inkluze: myšlenka, že všichni mají právo na stejnou úroveň vzdělávání a dostupnosti služeb.

prosytit příliš (roztok)

Přesycení: přidání příliš mnoha solí do roztoku, který ho může přesytit.

projednat (úplně)

Diskutovat o věci a dojít k závěru.

z pravé strany

Rozloučení: definice pro opuštění nebo odchod někoho s láskou a lítostí.

navlas (stejně)

Navlas znamená stejné, shodné, podobné nebo identické.

právě tak

Právě tak: stejně; jednoduše; rovnocenně; rovnoprávně; spravedlivě.

až potom

Až potom: udělat něco jako poslední v kolekci akcí.

zaplnit (úplně)

Naplnit významně, do detailu a beze zbytku.

vycházet vstříc (příliš)

Vycházet vstříc znamená přizpůsobit se požadavkům a potřebám druhých, a to i přes všechny omezující okolnosti.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

stejně i

Stejně i znamená stejně tak, podobně nebo ve stejné míře. Je to synonymum pro pojmy jako též, rovněž nebo také.

naložit (příliš)

Naložit (příliš) znamená příliš mnoho požadavků nebo povinností na jednu osobu.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

právě nyní

Právě nyní znamená v daný okamžik, v okamžiku události nebo v přítomnosti.

ne úplně

Ne: negativní odpověď, odmítnutí, odpor; nesouhlas, neschopnost, neúspěch; nepříznivost, neúspěch.

zvlášť inteligentní

Extrémně inteligentní, s mimořádnou schopností učit se rychle, analyzovat informace a řešit složité problémy.

přesné pojmenování

Přesné pojmenování: vymezování. Vymezování je proces stanovení hranic; je to definování času, místa, osob a věcí, které se týkají konkrétní situace.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

právě

Právě znamená nyní, okamžitě nebo hned.

sežrat (úplně)

Zcela spolykat, sníst, do sebe pozřít.

právě takový

Právě takový: Přesně takový, jaký je; přesně odpovídající danému popisu nebo názoru.

uvolnit šroub (úplně)

Odšroubovat šroub/otáčet otočením doleva až do úplného uvolnění.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.