Facebook

Pouhý - synonyma

Celkem nalezeno 26 synonym ke slovu pouhý.

Význam: Pouhý znamená malý nebo omezený, zastaralý nebo nesourodý. Může se také odkazovat na něco, co je méně než úplné nebo plné.

bělostný

Bělostný popisuje něco velmi jasného, čistého a dokonalého, například kůži, sníh nebo oblohu.

aseptický

Aseptický se týká stavu bez živých mikroorganismů, který je dosažený sterilizací a dezinfekcí.

špinavý

Špinavý znamená znečištěný nebo ušmudlaný, který není čistý ani hygienický.

neporušený

Neporušený: beze změny, nepoškozený; nezměněný, nedotčený, nedotčený.

nesmíšený

Nesmíšený znamená nepomíchaný, nerozmíchaný, oddělený, odlišný, nesouvisející.

ryzí

Ryzí se obvykle používá pro popis čehosi čistého, nezkresleného a nepoškozeného; přírodního, čestného nebo pravdivého.

dokonalý

Dokonalý = bez chyb a nedostatků, nejlepší, dokonalý stav, co se nedá vylepšit.

čistokrevný

Čistokrevný je vyjádření pro jedince pocházející z čisté linie, tedy bez změšování s jinými druhy nebo liniemi.

pravý

Správný, autentický, pravdivý; odpovídající skutečnosti nebo standardu.

opravdový

Opravdový znamená pravdivý, autentický, skutečný a upřímný.

bezchybný

Bezchybný: dokonalý, nedotčený chybami, bezvadný, dokonalý.

čestný

Čestný znamená upřímný, poctivý, spravedlivý, důvěryhodný, čestný a věrný.

poctivý

Poctivý je to, co je spravedlivé, čestné a upřímné. Je to vlastnost, která je charakterizována jako nesporná loajalita a úcta k druhým.

nevinný

Nekřivdící, neviný; čistý z neviny, nezasažený.

bezúhonný

Bezúhonný znamená spolehlivý, čestný, čistý a nezkažený.

cudný

Cudný znamená slušný, vznešený, čestný a čistý. Představuje skromnost a nevinnost.

mravný

Mravnost je stav nebo kvalita charakteru, který je spojen se spravedlivým a morálním jednáním.

úplný

Úplný znamená úplné, kompletní nebo dokonalé; není částečné ani nedokončené.

naprostý

Naprostý: úplný, neomezený, absolutní, dokonalý; nejvyšší míra nebo stupeň.

čistotný

Čistotný znamená poctivý, čestný a dbající na hygienu; důraz na dodržování morálky a čestnosti.

samotný

Samotný znamená existovat nebo být sám, bez ostatních.

samý

Samý: zcela, úplně, výhradně, jen, výlučně, jedině.

čistý

Bez nečistot, cizích látek; čistý = čistý, čistý, neznečištěný.

čirý

Čirý znamená jasný, průzračný, vyčištěný, čistý a jednoznačný.

holý (pravda)

Holý je pravdivý, čistý a neskrývaný; odhalený, nezkreslený a upřímný.

Podobná synonyma

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

vyjít najevo (pravda)

Vyjít najevo znamená odhalit nebo objevit pravdu.

holý

Holý znamená bez pokrytí nebo obalu, bez listí, bez zákrytu, nahý.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

neskrývaný (pravda)

Otevřený, jasný, zřetelný; nezamaskovaný ani skrytý; jasně viditelný; nezaměnitelný.

čistý příjem

Čistý příjem je částka výdělku po odečtení všech daní, odvodů a odpočtů.

pravda

Pravda je správná, objektivní a vyvážená interpretace skutečnosti.

nevinný (vtip)

Nevinný vtip je vtip, který je často nevinný a nezpůsobí nikomu škodu, je obvykle vtipný a příjemný.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

holý (stěny)

Holý: bez ozdob nebo úprav, jednoduchý, zděný, neomítnutý.

být poctivý

Být poctivý znamená činit věci správným způsobem, být spravedlivý a úctu k druhým a jejich právům.

čistý (cit)

Čistý má význam nezkreslený, neporušený, nezneužitý, čistý, neposkvrněný, čirý.

čestný muž

Čestný muž je muž, který se řídí principy morálky, spravedlnosti a zásadami etiky a který dbá na to, aby vždy dodržoval své slovo.

naprostý (smutek)

Naprostý smutek je nejhlubší forma trpkosti, ztráta naděje a beznadějnost.

čirý (nesmysl)

Čirý je něco, co není mícháno, zaměňováno nebo zkresleno; je to jasné, čisté a jednoznačné.

ryzí (cit)

Ryzí je čistý, nezkreslený, nefalšovaný. Je to pravdivý, nezkreslený, upřímný a čestný.

čistý list

Čistý list je začátek bez omezení, bez předchozích zkušeností nebo informací. Je to prázdný počátek, ve kterém můžete přemýšlet, psát, tvořit a být kreativní.

čestný (v plnění závazků)

Čestný znamená prokazovat věrnost slibům a závazkům, dodržovat je a vystupovat spravedlivě a upřímně.

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.