Facebook

Porobený - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu porobený.

Význam: Porobený je adjektivum, které označuje něco, co bylo změněno nebo přizpůsobeno něčí potřebám nebo něčemu jinému. Kromě toho to může také označovat něco, co je podobné něčemu jinému.

podmaněný

Získání plné kontroly nad něčím nebo někým.

podrobený

Podrobený znamená podřízený, ovládaný, ovlivňovaný nebo podléhající vlivu jiné osoby nebo situace.

zotročený

Zotročený znamená otroctví, kdy jedinec musí podřídit svou vůli a práci vůli a přáním druhé strany.

ujařmený

Ujařmený je adjektivum, které se používá pro popis něčeho nebo někoho, kdo je uvázaný, úzkostlivý, přísný nebo příliš disciplinovaný.

osvobozený

Vyvolaný z otroctví nebo jiného druhu omezení; volný, nezávislý.

utlačený

Utlačený znamená, že je někdo neprávem omezován ve svých právech, práci, vzdělávání, či živobytí. Často je to výsledkem násilí, diskriminace nebo sociálního vyloučení.

nesvobodný

Význam slova "nesvobodný" je stav, kdy je osoba omezena v jejích právech, svobodě a možnostech, obvykle v důsledku zákonů nebo jiných podmínek.

Podobná synonyma

osvobozený <od čeho>

Osvobozený je stav, kdy člověk je zbaven něčeho, co ho omezuje.