Facebook

Podmaněný - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu podmaněný.

Význam: Získání plné kontroly nad něčím nebo někým.

uchvácený

Ohromený, uchvácený, s nadšením přijímající.

zmocněný

Zmocněný je osoba, která dostane od jiné osoby či instituce plnou moc k nějakému úkonu.

okouzlený

Ohromený, zaujatý, fascinovaný; přítomností, zážitkem, jedinečností.

unesený

Unesený je někdo, koho někdo jiný unese a odvede, často násilím, bez jeho souhlasu.

zaujmutý

Zaujmutý znamená zaujatý, zasvěcený, pozorný, zanícený, ochotný.

očarovaný

Ohromený, uchvácený; fascinovaný, okouzlený; nadšený, zaujatý.

fascinovaný

Ohromený, přitahovaný neobvyklým počinem nebo osobou.

upoutaný

Upoutaný znamená držený na místě, uvázaný nebo fyzicky či psychicky připoutaný k něčemu.

svedený

Zkrácený, zjednodušený; omezený na nezbytné minimum.

podrobený

Podrobený znamená podřízený, ovládaný, ovlivňovaný nebo podléhající vlivu jiné osoby nebo situace.

zotročený

Zotročený znamená otroctví, kdy jedinec musí podřídit svou vůli a práci vůli a přáním druhé strany.

ujařmený

Ujařmený je adjektivum, které se používá pro popis něčeho nebo někoho, kdo je uvázaný, úzkostlivý, přísný nebo příliš disciplinovaný.

osvobozený

Vyvolaný z otroctví nebo jiného druhu omezení; volný, nezávislý.

Podobná synonyma

osvobozený <od čeho>

Osvobozený je stav, kdy člověk je zbaven něčeho, co ho omezuje.