Facebook

Nesvobodný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu nesvobodný.

Význam: Význam slova "nesvobodný" je stav, kdy je osoba omezena v jejích právech, svobodě a možnostech, obvykle v důsledku zákonů nebo jiných podmínek.

zotročený

Zotročený znamená ovládnutý, podmaněný nebo otročinou. Je to stav, kdy je člověk donucen plnit rozkazy nebo pracovat pro jinou osobu.

porobený

Porobený je synonymem pro zkopírovaný nebo napodobený.

poddaný

Poddaný je osoba, která je vázána k nějakému vyššímu představiteli a je jí odevzdána věrnost.

nevolný

Nevolný je stav, kdy je člověk omezený v pohybu, často vyvolaný úzkostí, bolestí nebo duševní poruchou.

utlačený

Utlačený: člověk, který je podřízen, často nespravedlivě omezován na práva a svobody.

ujařmený

Ujařmený je označení pro osobu, která je velmi krotká, poslušná a submisivní.

svobodný

Svobodný znamená volný od jakýchkoli omezení, mít volnost volby a volnost rozhodovat se.

volný

Volný znamená svobodný, neomezený nebo bez omezení.

Podobná synonyma

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

volný sex

Volný sex je sexuální aktivita mezi dvěma dospělými, kteří se dohodli na tom, že nebudou mít žádné závazky ani očekávání po akci.

volný prostor

Volný prostor je místo, kde je možné si užívat svobodu a svobodnou myšlenku. Je to prostor, kde se můžete cítit svobodní a bez obav z omezení.

volný čas

Volný čas je čas, který můžeme trávit děláním toho, na co máme největší chuť, odpočinkem, setkáváním s přáteli nebo zábavou.