Facebook

Pochopitelný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pochopitelný.

Význam: Pochopitelný označuje něco, co je jasné a snadno pochopitelné.

nesrozumitelný

Nesrozumitelný: těžko pochopitelný, nejasný, nezřetelný, nezrozumitelný.

paradoxní

Paradoxní je něco, co se zdá být protichůdné nebo nesourodé, ale může mít skrytou logiku.

srozumitelný

Srozumitelný znamená jasný, jednoduchý a snadno pochopitelný.

jasný

Jasný je zřetelný, pochopitelný a výstižný; jasný je také bezpochyby a zřetelný.

transparentní

Transparentní znamená průhledný, otevřený a očividný. Obecně se používá pro způsoby činnosti, jež jsou otevřené a snadno pochopitelné.

přístupný

Přístupný: snadno dostupný, přístupný pro všechny; otevřený, přístupný a přístupný pro veřejnost.

Podobná synonyma

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

nesrozumitelný (článek)

Nesrozumitelný = nezrozumitelný, nepochopitelný, nesrozumitelný; nečitelný a nejasný.

srozumitelný (sloh)

Srozumitelný je popisovaný jako jasný, snadno pochopitelný a zřetelný. Je to slovo, které označuje schopnost jasně a zřetelně sdělovat informace a myšlenky.

přístupný zasvěceným

Přístupný zasvěceným je pojem, který označuje informace, které jsou dostupné pouze pro ty, kteří mají příslušnou autorizaci.

přístupný všem

Přístupný všem znamená, že je snadno dostupný pro každého, bez ohledu na postavení nebo věk.