Facebook

Paradoxní - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu paradoxní.

Význam: Paradoxní je něco, co se zdá být protichůdné nebo nesourodé, ale může mít skrytou logiku.

nesrozumitelný

Nesrozumitelný: těžko pochopitelný, nejasný, nezřetelný, nezrozumitelný.

pochopitelný

Pochopitelný označuje něco, co je jasné a snadno pochopitelné.

rozporný

Rozporný je považován za opačný, protichůdný, nesouhlasný, nepřístupný, neslučitelný.

sporný

Sporný se vztahuje na něco, o čem se lidé neshodnou nebo se neshodují.

protikladný

Protikladný znamená opačný, přímočarý, odlišný, naprosto odlišný.

protismyslný

Protismyslný: protichůdný, protichůdný logice, opačný zdravému rozumu.

neuvěřitelný

Neuvěřitelný se vztahuje k něčemu, co je ohromující, neuvěřitelné a neuvěřitelné.

nepochopitelný

Nepochopitelný: zmatený, nepoznaný, nesrozumitelný.

podivný

Podivný znamená neobvyklý, zvláštní nebo zmatený; něco, co není běžné nebo obvyklé.

neočekávaný

Neočekávaný: překvapivý, neplánovaný, nečekaný, nepředpokládaný.

vtipný

Vtipný = schopnost vyvolat smích nebo usmívat se skrze příhody, narážky nebo komické situace.

sarkastický

Sarkastický popisuje ironické komentáře, které jsou obvykle používány k satirování nebo zesměšnění jiné osoby nebo skupiny.

Podobná synonyma

pochopitelný (výklad)

Pochopitelný je to, co je jednoduché, snadno pochopitelné a zřejmé.

být protikladný

Protikladný znamená opačný, odlišný; stav, ve kterém se dva pojmy, věci či myšlenky navzájem vylučují.

nesrozumitelný (článek)

Nesrozumitelný = nezrozumitelný, nepochopitelný, nesrozumitelný; nečitelný a nejasný.

závěr (vtipný)

Závěr je vtipný způsob, jak zakončit příběh či vyprávění, který zaujme publikum a zanechá je s úsměvem.

nezvyklý podivný

Nezvyklý podivný znamená něco, co je mimořádné, neobvyklé a nezvyklé.

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

sporný bod

Sporný bod je bod ve sporu, o kterém se nesouhlasí a způsobuje rozdílné názory.