Facebook

Nesrozumitelný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nesrozumitelný.

Význam: Nesrozumitelný: těžko pochopitelný, nejasný, nezřetelný, nezrozumitelný.

paradoxní

Paradoxní je něco, co se zdá být protichůdné nebo nesourodé, ale může mít skrytou logiku.

pochopitelný

Pochopitelný označuje něco, co je jasné a snadno pochopitelné.

nejasný

Nejasný je něco nerozluštitelného, nejasného, neurčitého nebo nejasného.

nezřetelný

Nezřetelný: nesrozumitelný, nejasný, nečitelný, nerozlišitelný, těžko pochopitelný.

nepochopitelný

Nepochopitelný je to, co je složité pochopit nebo nesrozumitelné.

srozumitelný

Srozumitelný = jasný, pochopitelný, zřejmý; lze pochopit bez obtíží, je snadno srozumitelný.

Podobná synonyma

snadno pochopitelný

Snadno pochopitelný je výraz pro informace, které jsou jednoduše srozumitelné a jasné.

pochopitelný (výklad)

Pochopitelný je to, co je jednoduché, snadno pochopitelné a zřejmé.

nejasný (obraz)

Nejasný: neostrý, neurčitý, mlhavý, nečitelný.

srozumitelný (sloh)

Srozumitelný je popisovaný jako jasný, snadno pochopitelný a zřetelný. Je to slovo, které označuje schopnost jasně a zřetelně sdělovat informace a myšlenky.