Facebook

Pevnost - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu pevnost.

Význam: Pevnost je schopnost materiálu odolávat deformaci nebo změně tvaru, nebo odolávat účinkům sil, které se na něj vztahují.

nepřekonatelnost

Nepřekonatelnost je stav, kdy něco není možné překonat, porazit nebo se mu postavit.

nepřemožitelnost

Nepřemožitelnost je stav, ve kterém něco nebo někdo je odolný vůči úspěšnému překonání.

nezlomnost

Nezlomnost je silný charakter člověka, který se nevzdává ani při nejtěžších životních situacích.

houževnatost

Houževnatost je vlastnost neboli schopnost odolávat překážkám, trpělivosti a vytrvalosti při dosažení cíle.

soudržnost

Soudržnost je schopnost lidí spolupracovat a držet pohromadě, aby dosáhli sdílených cílů.

konzistence

Konzistence je stav, kdy je něco stabilní a nemění se, je samostatné a stabilní.

stálost

Stálost je trvalost něčeho, kde se mění jen po velmi malých částech. Je to schopnost udržet stejnou podobu a strukturu.

tvrdost

Tvrdost je schopnost materiálu odolávat deformaci nebo poškození při mechanickém otlaku.

trvanlivost

Trvanlivost je schopnost produktu či materiálu odolávat fyzickému či chemickému poškození a zůstat v dobrém stavu po dlouhou dobu.

rázuvzdornost

Rázuvzdornost je schopnost materiálu odolávat mechanickým nárazům a vibracím.

nezdolnost (víry)

Nezdolnost (víry) je silné přesvědčení, že se nikdy nevzdáme ani nepřestaneme věřit v naše cíle.

rozhodnost

Rozhodnost je schopnost jasně a rychle se rozhodovat a jít si za svým cílem.

důraznost

Důraznost je schopnost vyjádřit názor silně a přesvědčivě, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

energičnost

Energičnost je silná a pozitivní energie, která člověka pohání a přináší mu odhodlání, vytrvalost a odolnost.

jistota

Jistota je stav důvěry a přesvědčení, že výsledek bude pozitivní a obdržíme to, co očekáváme.

bezpečnost

Bezpečnost je stav být chráněný před nebezpečím, zraněním nebo škodou.

bašta

Bašta je opevněné místo, které může sloužit jako obranná věž nebo pevnost. Slouží k ochraně vojsk, majetku nebo strategických a vojenských pozic.

bunkr

Bunkr je pevná stavba, která slouží jako ochrana před nebezpečím, jako jsou války, přírodní katastrofy a terorismus.

opevnění

Opevnění je obranná stavba, která chrání město, pevnost nebo jinou oblast.

Podobná synonyma

zříkat se (víry)

Odmítnout víru; odmítnout či opustit náboženství, učení, ideu nebo víru.

zvyšovat tvrdost

Zvyšovat tvrdost znamená zvyšovat odolnost proti nárazu, oděru nebo teplotě.

nezdolnost

Nezdolnost je schopnost čelit nepříznivým podmínkám a odolávat překážkám bez ohledu na náklady.

zříci se (víry)

Zříci se znamená odmítnout nebo odložit víru nebo naději.

vzdávat se (víry)

Vzdávat se znamená odmítnout náboženství, víru nebo názor.

článek víry

Článek víry je výčet základních zásad víry v určité církvi, které jsou považovány za klíčové pro její naprostou identitu.

opevnění (pouliční)

Opevnění představuje bariéru na veřejných prostranstvích, která omezuje pohyb lidí a zabraňuje porušování bezpečnosti.

modlitba (vyznání víry)

Modlitba je vyjádření víry, které může být projeveno v formě úpění, díků či prosby před Bohem.

opevnění (věžovité)

Opevnění je souhrn stavebních úprav a struktur určených k obraně, které mají ve většině případů formu věžovitých staveb.

mohutný (opevnění)

Silný, pevný opevnění nebo jiná stavba pro ochranu nebo společenský účel.