Facebook

Pasivita - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu pasivita.

Význam: Pasivita je stav, kdy se člověk nechává ovlivňovat okolními událostmi a neprojevuje aktivní iniciativu.

trpnost

Trpnost je schopnost přijímat, snášet a zůstat silný při přijímání nepříjemných událostí nebo situací.

poddajnost

Poddajnost je schopnost reagovat na podněty a přizpůsobovat se změnám okolního prostředí.

nečinnost

Nečinnost je stav, kdy člověk nečiní žádnou činnost, tedy nedělá nic.

netečnost

Netečnost je stav, při kterém se člověk nezajímá o okolí a nedělá nic, co by mohlo změnit situaci.

nevšímavost

Nevšímavost je stav mysli, kdy jedinec přehlíží či ignoruje podněty, které by jinak měly jeho pozornost.

aktivita

Aktivita znamená jakékoli fyzické nebo duševní činnosti; buď pro odpočinek, zábavu nebo zlepšení.

nevýnosnost

Neúspěšnost, selhání ve výkonu, ziskovosti nebo profitu; nedostatek výsledků nebo přínosu.

zadluženost

Zadluženost je stav, kdy člověk má dluhy, které musel vzít na financování svých potřeb.

Žádná další podobná synonyma k pasivita jsme nenašli.